Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Torr ströbädd till kycklingar minskar gasförluster

Foto: Mårten Svensson

Torr ströbädd till kycklingar minskar gasförluster

10 november 2017

För första gången på flera år har svenska forskare gjort nya mätningar av avgången av ammoniak från ett kycklingstall. De visar mycket låg avgång av ammoniak men högre avgång av metan. Att hålla ströbädden torr kan minska avgången av flera gaser samtidigt.

Konsumtionen av kycklingkött ökar och det byggs nya kycklingstallar. Samtidigt har EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) trätt i kraft. I direktivet ställs krav på hur stor ammoniakavgången får vara per djurplats och år. Samtidigt har det inte gjorts nya svenska mätningar av ammoniakläckage från kycklingstallar på länge. Och eftersom ströbäddar förändrats och det är vanligare med golvvärme kan tidigare mätningar vara missvisande. I en ny studie finansierad av Stiftelsen lantbruksforskning gjordes inte bara mätningar av ammoniak utan även av koldioxid, metan och lustgas.

300 kycklingar i två omgångar

Två omgångar av 300 dagsgamla kycklingar sattes in i mars respektive april i klimatstallet på Alnarps Södergård på en bädd av 3 centimeter kutterspån. De fick fri tillgång på foder. Gaskoncentrationer mättes tre gånger per timme i inluften, frånluften och 0,3 och 1,6 meter över golvet. Samtidigt mättes luftflödet genom ventilationen. Mätningarna pågick under de 32-33 dagar som det tog för kycklingarna att växa färdigt.

Låg ammoniakavgång

Medelavgången av ammoniak i studien var 1,9 till 2,3 gram ammoniak per kyckling vid en uppfödning till 2 kilo levandevikt. Ammoniakavgången var mycket låg i början och ökade under uppfödningens senare period. Det finns begränsat antal studier från andra länder att jämföra med men i en ganska nygjord slovakisk studie, där det tog 40 dagar att föda upp kycklingar till 2 kilo, var ammoniakavgången 6,2 gram per kyckling.

Lite lustgas men mer metan

De båda klimatgaserna metan och lustgas mättes också och med de noggranna mätinstrument som användes uppmättes en liten lustgasavgång under den första omgången kycklingar och en liten negativ avgång under den andra. Lustgasavgången var med andra ord försumbar. Metanavgången uppmättes till 5,1 till 6,9 gram per kyckling. Även här försöker forskarna jämföra med andra studier och såg en högre metanavgång i denna studie än i nederländska lågemissionsstallar. I Australien har man gjort direkta försök att minska metan och lyckats. I det sistnämnda försöket fick man däremot stor avgång av lustgas.

Håll koll på fukt i golvet

En viktig slutsats är att ströbäddens fukthalt är viktig för hur mycket gas som avgår. Med ökande fukthalt ökade både ammoniak- och metanavgången. Ett råd som ges till kycklingsuppfödare i studien är att hålla ströbädden torr. Samtidigt är det också en fördel för kycklingarnas fothälsa att inte ha en för blöt ströbädd. De svenska forskarna ger exempel på studier från Holland där de cirkulerat ner varm luft från taket i stallet ner till golvet. På det sättet har ströbädden hållits torr och ammoniakavgången minskade med 50 respektive 80 procent i två olika studier.

Läs mer: Ammoniak från slaktkycklingstallar - utveckling av mätmetod och uppmätning av emissionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Sven Nimmermark, Biosystem och teknologi, SLU Alnarp, projekt finansierat av Stiftelsen lantbruksforskning, slutrapport 2017.

Sidan uppdaterades 2017-11-10 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp