Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Så kan dikornas foderstat minska kväveförlusterna

Foto: Carin Clason

Mer kunskap kan minska dikornas miljöpåverkan

07 november 2017

Dikornas foder påverkar också miljön i likhet med mjölkkornas. Mer kunskap kan minska dikornas miljöpåverkan. Hittills har forskningen kring dikor varit sparsam, men på senare år har det gjorts flera foderförsök.

Dikor som kalvar på våren har ett lågt näringsbehov under vintern och blir lätt feta av grovfodret. Alltför lågt energivärde i grovfodret kan dock ge oönskade kväveutsläpp med urinen.

I en studie vid institutionen för husdjuren miljö och hälsa vid Sveriges lantbruksuniversitet prövades olika grovfoder för att få fram en så resurseffektiv utfodring av dikor som möjligt. Forskarna undersökte hur mycket kväve dikorna utsöndrade i urinen på olika foderstater.

Halmfoderstat utsöndrade minst kväve

En jämförelse av fyra grovfoderstater visade att foderstaten med rörflensensilage utsöndrade mest kväve följt av blandvall och rörsvingelensilage. Halmfoderstaten utsöndrade minst kväve.

De tre gräsbaserade foderstaterna hade liknande råproteininnehåll (102–129 g rp/kg torrsubstans), men det totala urinkvävet och ureakvävet¹ var signifikant högre för rörflensensilaget, vilket kan förklaras med att innehållet av smältbar organisk substans (energi) var betydligt lägre. Mikroorganismerna behöver energi utöver kväve för att kunna producera mikrobprotein.

Gräsensilage, speciellt blandgräs- och rajsvingelensilage, stimulerade produktionen av mikrobproteiner bättre än halmfoderstaten.

Halmfoderstaten hade betydligt lägre innehåll av råprotein (67 gram råprotein per kilo torrsubstans) men urinkvävet i procent av kväveintaget var lika stort som för rörflensensilaget. Rörflensensilaget gav dock en kväveutsöndring som gav 125 procent mer kväve i urinen jämfört med halmfoderstaten.

Mer fokus på dikornas utfodring

En tredjedel av de cirka 36 miljoner kor som finns i EU är dikor (i Sverige utgör de år 2016 mer än hälften). Mjölkkornas kväveutnyttjande har ägnats mycket forskning, men liknande forskning på dikor har varit mycket sparsam.

På senare år har flera foderförsöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med dikor gjorts vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid Sveriges lantbruksuniversitet, bland annat har forskarna undersökt rörflen som grovfoder till dikor.

Försöken visar att det är viktigt att analysera grovfodret för att kunna anpassa utfodringen till kornas och mikroorganismernas behov och för att undvika onödiga kväveförluster.

Försöken har också gett underlag för beräkningar av dikornas foderstat i rådgivningsverktyget NORFORlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot

1. Studien undersökte olika kvävefraktioner i fodret och i urinen. Andel ureakväve är intressant bland annat för att det snabbt omvandlas till ammoniak i både stall och jord och därmed leder till större kväveförluster.

Mer kunskap:

Jardstedt, M., Hessle, A., Nørgaard, P., Richardt, W., Nadeau, E. 2017. Feed intake and urinary excretion of nitrogen and purine derivates in pregnant suckler cows fed alternative roughage-based diets.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Livestock Science 202(2017) 82-88.

Resurseffektiv utfodring av dikorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, forskningsprojekt i samarbete mellan institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet, Köpenhamns universitet och Saxony Milk Recording Association, Lichtenwalde, Tyskland.

Beräkna dikornas foderstat i rådgivningsverktyget NORFORlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades 2019-05-16 av Alexander Regnér

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp