Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Ny studie över 120 år: Kväveutlakningen i Danmark har fyrdubblats för att sedan halveras

Foto: Mårten Svensson

Ny studie över 120 år:
Kväveutlakningen i Danmark har fyrdubblats för att sedan halveras

27 oktober 2017

Hur mycket kväve utlakades från den danska åkermarken kring år 1900? I storleksordningen hälften jämfört med idag, visar en ny studie. Sett över 120 år har kväveutlakningen i Danmark ökat från cirka 35 kilo år 1900 till som mest 120 kilo i mitten på 80-talet och sedan minskat igen till dagens 60 kilo. Samtidigt har matproduktionen ökat betydligt.

Danska forskare har i ett omfattande projekt beräknat hur stor kväveutlakningen var från åkermarken för tiden kring år 1900. Syftet var att ge en referens till bland annat vattendirektivets mål. Forskarna har noga studerat vad som odlades, hur många djur som fanns och hur klimatet var.

Knappt hälften av idag

Koncentrationen av kväve i det vatten som rinner ner ur rotzonen, och alltså går förlorat för växterna, bedömdes till i medeltal 12 milligram per liter. Om vattnet år 1900 innehöll cirka 12 milligram kväve per liter och om det då rann cirka 250 millimeter vatten ner genom marken per år så motsvarar det en mängd kväve, alltså en utlakning, på cirka 30 kilo per hektar.

Om avrinningen istället var 350 millimeter per år så var utlakningen 42 kilo per hektar. Dessa siffror kan jämföras med dagens kväveutlakning i Danmark som i medeltal är cirka 60 kilo per hektar. I rapporten liknas utlakningen år 1900 vid den utlakning som finns från den nuvarande danska ekologiska odlingen av vissa grödor.

Den danska naturens självrening var större förr

Av de 12 milligram kväve per liter var det bara 1-2 milligram kväve per liter kvar i vattendragen när de mynnade ut i havet. Landskapets självrening var alltså betydande mellan rotzonen på åkern och flodmynningen i havet. Hela 76-87 procent av kvävet försvann på vägen jämfört med 65-70 procent idag. Och nästan allt kväve i mineralisk form, alltså till exempel nitrat, försvann så att endast organiskt bundet kväve fanns kvar.

Mycket mera mer mat produceras nu

Flera faktorer har gått åt fel håll sedan år 1900 och det gäller både naturliga samt mänskligt påverkade faktorer. Exempelvis har medeltemperaturen i Danmark ökat med 1,5 grader. Det medför högre temperatur även i marken vilket leder till högre naturlig frigörelse av utlakningsbart nitratkväve, alltså så kallad mineralisering.

Dessutom har avrinningen av vatten ökat med 25 procent. Det är helt enkelt mer vatten som infiltrerar marken och kan ta med sig alla slags lösta ämnen. En viktig sak som är mänskligt påverkad är att nedfallet av kväve ökat från 4 till 12 kilo per hektar och år.

Utöver dessa tre faktorer som ökar kväveutlakningen har förstås stora förändringar av odlingen och djurhållningen skett. Utan att gå in på dessa produceras mycket mera mat i Danmark nu än för cirka 120 år sedan. Mot den bakgrunden är det inte förvånansvärt med en fördubblad utlakning utan tvärtom är det inte en så stor ökning med tanke på hur mycket matproduktionen ökat på 120 år.

Det är dock viktigt att komma ihåg att i mitten på 1980-talet var kväveutlakningen som störst och var i storleksordningen 120 kilo per hektar i medeltal och Danmark är kanske det enda land i världen som klarat att halvera sin kväveutlakning till dagens cirka 60 kilo per hektar.

Sidan uppdaterades 2017-10-27 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp