Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Stora regionala skillnader i fosforbalansen

Foto: Mårten Svensson

Stora regionala skillnader i fosforbalansen

24 oktober 2017

Det finns stora regionala skillnader i fosforbalansen som inte kan förklaras med fosforstatus i marken. Grödsammansättning och bördighet verkar vara viktigare.

Stora regionala skillnader i fosforbalansen

Regioner i Skåne. Klicka på bilden för att visa den i större storlek.

Stora regionala skillnader i fosforbalansen

In- och utflöde av fosfor i olika delar av Skåne (P-AL klass inom parentes). Klicka på bilden för att visa den i större storlek.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Greppa Näringens databas för växtnäringsbalanser finns på konventionella växtodlingsgårdar i genomsnitt ett underskott på drygt 2 kg P/ha, men om vi studerar varje län för sig framträder en mer nyanserad bild.

Det finns ungefär lika många län med underskott som överskott. Underskottet i hela materialet beror på att Skåne dominerar i databasen. Cirka 50 procent av balanserna kommer från Skåne som har ett medelunderskott på 4,1 kg P/ha.

Skillnaden i balans kan inte tydligt kopplas till fosfortillståndet i marken. I Blekinges fall är det närmast tvärtom. Varför är det då så stora skillnader? För Blekinges del kan vi notera en stor potatisodling som genererar överskottet men varför är det så stort underskott i Skåne och gäller det allmänt där?

Eftersom det finns många balanser i Skåne är det möjligt att dela upp på olika delar av länet (se bilder ovan).

Alla områden över det röda strecket har underskott i balansen och de som ligger under har överskott men observera att det i snitt inte är några stora skillnader i markens fosforstatus.

Några observationer:

  • Lite tvärtom mot förväntat antyder trendlinjen att ju högre skörd desto mindre inflöde av fosfor, vilket genererar stora skillnader i fosforbalans mellan olika delar av länet.
  • I de sydvästra och sydöstra regionerna som domineras av den baltiska moränen med höga skördar är utflödet högst i Skåne men inflödet förhållandevis lågt, vilket genererar en fosforbalans på i snitt ett underskott av 6-7 kg P/ha. I dessa områden odlas mycket sockerbetor.
  • I regionerna västra och mellan finns också ganska mycket sockerbetor men också oljeväxter. Utflödet är lite mindre än i sydvästra och sydöstra, men inflödet några kg högre. Ger ett underskott runt 3-4 kg P/ha.
  • I den nordvästra regionen, med ganska stora inslag av styva leror, är skördarna lite lägre med samma inflöde som i Sydvästra och Sydöstra. Underskott runt 3-4 kg P/ha
  • I de östra och norra regionerna och finns mycket potatis med stort fosforbehov som gödslas med mycket fosfor samtidigt som skördarna är medelhöga vilket ger ett överskott på 2-3 kg P/ha
  • I Båstads kommun, med mycket färskpotatis och dessutom en del grönsaker, finns ett överskott på i genomsnitt 7,5 kg P/ha. Inflödet är högt men utflödet knappt hälften av de sydvästra och sydöstra regionerna.

Slutsats: Grödsammansättningen och bördigheten ger större utslag på balansen än markens fosforstatus.

Text: Hans Nilsson

Läs mer:

Stora regionala skillnader i fosforbalansenPDF, PM av Hans Nilsson, Greppa Näringen, 2017.

Fosforbalans i obalanslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, artikel av Hans Nilsson i Greppa Näringens nyhetsbrev, 2017-10-13.

Sidan uppdaterades 2017-10-24 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp