Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

45 års vattenprovtagning på vanliga svenska fält

Foto: Markus Hoffmann

45 års vattenprovtagning på vanliga svenska fält ger viktig kunskap

20 oktober 2017

Provtagning av dräneringsvatten under nästan ett halvt sekel på två vanliga svenska fält visar en variation i kväveutlakning på mellan 1 och 120 kg per hektar för enskilda år. Just den stora variationen har lett till ny kunskap om vad det är som styr utlakningen av kväve.

45 års vattenprovtagning på vanliga svenska fält

Klicka på bilden för att se diagrammet i större storlek.

45 års vattenprovtagning på vanliga svenska fält

Klicka på bilden för att se diagrammet i större storlek.

 

 

 

 

 


På ett tiotal fält i Sverige tas det sedan cirka 45 år regelbundet vattenprover på dräneringsvattnet. Prover tas automatiskt och flödesproportionellt styrt av en dator och proverna analyseras på sitt innehåll av bland annat kväve och fosfor. Samtidigt mäts hur mycket vatten som rinner ur röret vilket gör att mängden näringsämnen kan beräknas.

Läckaget påverkas av många faktorer

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är datavärd men styr inte odlingen. Det är alltså inga försöksfält utan vanliga fält där lantbrukare odlar som vanligt. Nu har en ny årsrapport för de så kallade observationsfälten släppts. Genom att mätningarna pågått under så många år har de gett viktig kunskap om hur väder, jordarter, växtföljder och odling påverkar näringsläckage. Ovan finns exempel på resultat från två av fälten på olika platser med skilda förutsättningar.

45 års prover på ett lerjordsfält i Sörmland

Årsmedelnederbörden vid fältet i Sörmland är 550 mm och under åren har avrinningen av vatten i medeltal varit drygt 200 mm, som mest 536 mm för ett enskilt år och som minst 34 mm. Hur mycket det regnar och hur mycket vatten som därmed rinner genom marken styr utlakningen av kväve. I medeltal har utlakningen av kväve varit cirka 15 kg per hektar, med en variation från 1 till 48 kg per hektar. På gården finns mjölkkor och de år då vall odlats syns tydligt med lågt läckage i bilden. De år då vallen plöjs syns också genom ökad utlakning.

41 års mätningar på ett fält i Halland

På ett motsvarande fält i Halland utlakades cirka 3 gånger så mycket kväve per hektar som på fältet i Sörmland – cirka 45 kg per hektar i medeltal. Det beror på att flera naturgivna riskfaktorer sammanfaller med en avrinning av vatten som är ungefär dubbelt så hög – drygt 400 mm per år. Dessutom är jorden en sand / mo-jord. Enskilda år har utlakningen varierat mellan 11 och 120 kg per hektar.

Källa: Växtnäringsförluster från åkermark 2015/2016. Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Observationsfält på åkermarklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Helena Linefur, Lovisa Stjernman Forsberg, Göran Johansson och Maria Blomberg, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet, 2017.

Sidan uppdaterades 2017-10-20 av Teresia Borgman

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp