Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Klimatsmarta åtgärder kan få stöd från Klimatklivet

Foto: Janne Andersson

Klimatsmarta åtgärder i lantbruket kan få stöd från Klimatklivet

17 oktober 2017

Klimatklivet är ett stöd för investeringar i klimatsmarta åtgärder som lokalt minskar utsläppen av växthusgaser. Men hittills är det få lantbrukare som söker – något som Naturvårdsverket nu vill ändra på.

– Relativt sett är det få lantbrukare som söker och vi tror att Klimatklivet skulle kunna vara intressant för många som vill genomföra investeringar som kan leda till minskade utsläpp av växthusgaser, säger Mirjam Nestor, handläggare för Klimatklivet på Naturvårdsverket.

Hon uppmanar fler lantbrukare att söka pengar från Klimatklivet.

På vilket sätt kan stödet minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser?

– Genom att få igång åtgärder som kan minska användningen av fossila bränslen och på andra sätt minska utsläpp av växthusgaser från jordbruket, säger Mirjam Nestor.

Det går att söka stöd för alla åtgärder där man kan räkna på en minskning av utsläpp av växthusgaser med undantag för investeringar som ingår i systemet för elcertifikat som solceller.

Klimatklivet har tidigare gett stöd till lantbruksföretag som investerat i att ansluta spannmålstork till fjärrvärme eller gårdspanna, investeringar i produktion av biogas eller biokol samt investeringar som handlar om att växla bort olja mot biobränslen för uppvärmning.

– Det finns säkert andra åtgärder som är intressanta inom lantbruket som vi inte sett i ansökningar ännu, och vi hoppas på att få se sådana framöver, säger Mirjam Nestor.

Vilka andra typer av lantbruksrelaterade åtgärder skulle kunna få stöd framöver?
– Klimatklivet är ett brett stöd så det finns många möjligheter, det är klimatnyttan som är avgörande. Det borde finnas många exempel där biobränslen kan ersätta befintlig olja. Och det vore till exempel intressant att få in åtgärder som är kopplade till minskade lustgasutsläpp inom växtodlingen eller metanutsläpp i samband med gödselhantering. Energieffektivisering kan vara möjligt att få stöd för, om klimatnyttan i relation till kostnaderna är tillräckligt hög, säger Mirjam Nestor.

Klimatklivet ger stöd till investeringar som varaktigt ger störst klimatnytta per investerad krona. Den som söker stöd ska kunna visa på hur åtgärden bidrar till minskade växthusgasutsläpp och redovisa beräkningar för det. Hittills har Klimatklivet i huvudsak beviljats åtgärder av mer teknisk karaktär där man tydligt kan räkna på hur mycket utsläppen minskar.

Hur stort stöd man kan få beror på typen av åtgärd och vilken organisation som söker. I genomsnitt får en ansökan ungefär 43 procent av investeringskostnaderna i stöd.
– Storleken på ansökningarna vi får in är väldigt varierande, det finns ingen undre gräns, säger Mirjam Nestor.

Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd för investeringar i klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå.

  • Länsstyrelsen är den myndighet som ger råd och stöd till dig som vill ansöka om pengar från Klimatklivet.
  • Åtgärderna kan till exempel vara informationsinsatser, avfallshantering, energieffektivisering, produktion av biogas eller minskade gasutsläpp.
  • Nyligen öppnade ytterligare en ansökningsomgång för Klimatklivet som avslutas den 9 november klockan 17:00. Beslut om vilka som får stödet fattas i början av 2018.

Läs mer: Naturvårdsverkets hemsida länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterhittar du information om hur du ansöker om Klimatklivet.

Sidan uppdaterades 2017-10-17 av Teresia Borgman

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp