Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Billigt för samhället att minska lantbrukets utsläpp av växthusgaser

Mer biogas från gödsel står i fokus för två nya rapporter. Foto: Janne Andersson

Billigt att minska lantbrukets utsläpp av växthusgaser

03 oktober 2017

Åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser från jordbruket medför inga väsentliga samhällsekonomiska kostnader. Det blir slutsatserna sedan en forskargrupp studerat kostnaderna för fyra klimatåtgärder i en ny rapport från Norsk institutt for bioøkonomi, Nibio.

Jordbruket står för åtta procent av klimatutsläppen i Norge. I studien har forskarna undersökt fyra olika klimatåtgärder kopplade till det norska jordbruket:

1) Ökad produktion av biogas från gödsel,
2) Ökad konsumtion och produktion av växtbaserade produkter och fisk istället för nötkött,
3) Minskat matsvinn,
4) Upphöra nyodling av torvmark

Minskade utsläpp av växthusgaser kan uppnås till låga eller negativa samhällskostnader om åtgärderna införs på rätt sätt, enligt rapporten.

Mer biogas från gödsel

Att använda stallgödsel för produktion av biogas kan minska utsläppen av metan, lustgas och ammoniak från lagring och spridning i lantbruket.

Två olika biogasanläggningar analyseras i rapporten. Dels småskaliga gårdsanläggningar där biogasen produceras och används lokalt till uppvärmning. Dels större anläggningar med samrötning av stallgödsel och annan biomassa där biogasen uppgraderas och distribueras som drivmedel.

Projektet har också identifierat sju biogasanläggningar i Norge som använder gödsel som substrat. Idag uppgår kapaciteten bara till 1 procent av den potentiella produktionen av biogas från gödsel.

Låga kostnader för samhället

Åtgärden går ut på att gradvis öka andelen stallgödsel för produktion av biogas till 50 procent av den totala biogaspotentialen till år 2050.

Produktion av biogas medför måttliga samhällskostnader som i genomsnitt landar på 400 norska kronor per ton koldioxidekvivalenter.

Vid sidan av minskade utsläpp av växthusgaser, så resulterar biogasproduktion från gödsel i andra miljöfördelar som bättre utnyttjande av fosfor och minskad användning av fosfor i mineralgödsel.

Det svenska gödselgasstödet

I Sverige finns ett pilotprojekt som heter gödselgasstödet som pågår mellan 2014 och 2023.

  • Projektet är ett statligt stöd som drivs av Jordbruksverket. Här kan du läsa mer om gödselgasstödetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Syftet med stödet är att öka andelen biogas baserad på gödsel för att minska utsläppen av metangas och ersätta fossila energikällor.
  • I somras kom en första Utvärdering av gödselgasstödet 2015-2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som visar att utsläppen av växthusgaser minskar för de anläggningar som är med i projektet. Minst hälften av projektdeltagarna fortsätter att producera biogas med stallgödsel som substrat tack vare gödselgasstödet.

Läs mer:
Klimatiltak i jordbruk og matsektoren. Kostnadsanalyse av fire tiltaklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Ivar Pettersen, Arne Grønlund, Aina Elstad Stensgård, Finn Walland, Nibio rapport, vol. 3, nr 85, 2017

Utvärdering av gödselgasstödet 2015-2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Lena Niemi Hjulfors och Frida Edström, Jordbruksverket (2017-07-05).

Sidan uppdaterades 2017-10-03 av Teresia Borgman

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp