Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Samlat grepp på utsläpp av kväve i Norden

Foto: Mårten Svensson

Samlat grepp på utsläpp av kväve i Norden

26 september 2017

Tuffare lagstiftning, ekonomiska styrmedel eller frivillighet och rådgivning? De nordiska länderna har kommit olika långt när det gäller att minska kväveförlusterna från jordbruket. Hur kan kväveutsläppen minskas ytterligare? Det är en fråga som undersöks i rapporten Nordic nitrogen and Agriculture från Nordiska ministerrådet.

Samlat grepp på utsläpp av kväve i Norden

Täckta gödselbrunnar är en kostnadseffektiv åtgärd för att minska utsläpp av ammoniak. Foto: Mårten Svensson

De senaste 20 åren har mycket gjorts för att minska kväveutsläppen från jordbruket i de nordiska länderna, men fortfarande är det en bit kvar för att nå målen. I rapporten Nordic nitrogen and agriculture identifieras viktiga politiska åtgärder för att ytterligare minska kväveutsläppen från jordbruket.

Kostnadseffektiva åtgärder

Högsta prioritet ska ges till de mest kostnadseffektiva, praktiska och genomförbara åtgärderna, enligt rapporten. När det gäller ammoniakutsläpp från jordbruket kan sådana åtgärder vara att anpassa fodret med avseende på kväve, täcka gödselbehållare samt välja spridningstekniker som minskar ammoniakutsläppen.

Frivillighet - en framgångsfaktor

I rapporten identifieras också några framgångsfaktorer för rådgivning inom området. Mest lyckosamma ansågs frivilliga åtgärder, upprepade besök på gårdarna, återkoppling till lantbrukarna om den miljönytta de åstadkommit så att de känner stolthet samt vikten av att koppla åtgärderna till gårdens ekonomi.

Rapportförfattarna rekommenderar att åtgärder baserade på vetenskap och frivillighet i linje med Greppa näringen ska utvecklas vidare, samtidigt som liknande program införs i övriga nordiska länder. Ett fortsatt ökat informationsutbyte mellan länderna föreslås också.

Det påpekas att en viktig utmaning är att ta hänsyn till är att en ökad import kan ge ökade utsläpp av kväve på ett globalt plan. Åtgärder för att minska kväveutsläppen på hemmaplan kan alltså vara ineffektiva globalt sett om utsläppen samtidigt ökar i andra länder.

Rapporten är en litteraturöversikt av Sofie Hellsten, Tommy Dalgaard, Katri Rankinen och Kjetil Tørseth. Ytterligare 11 deltagare från Sverige, Danmark, Norge och Finland har bidragit till rapporten, bland annat Stina Olofsson som är projektledare för Greppa näringen.

Kväveutsläpp i Norden

De nordiska länderna har lyckats olika väl med att minska kväveutsläppen från jordbruket, enligt nya rapporten Nordic nitrogen and agriculture från Nordiska ministerrådet.

  • Danmark – har lyckats minska kvävemängderna till haven med 50 procent. De har lyckats vända trenden från ökande till minskande kväveinnehåll i grundvatten, både på grund av restriktioner kring kväveanvändning och effektivare kväveutnyttjande i jordbruket.
  • Finland – kvävemängderna från jordbruk till vattendrag har inte minskat på senare år, trots minskad kväveanvändning.
  • Norge – Huvudfokus har legat på fosforförluster, inte kväve. Den uppskattade förlusten av kväve från jordbruksområden till haven har ökat med 11 procent mellan 1990 och 2011.
  • Sverige – Sveriges kväveutsläpp har minskat något. Under en 10-årsperiod har transporten av kväve till åar i Sverige minskat med 20-30 procent, med störst minskning i områden som fått rådgivning från Greppa Näringen. Kväveförlusterna från jordbruket kan i vissa fall fortfarande vara höga.

Sidan uppdaterades 2017-09-26 av Teresia Borgman

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp