Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Brexit skapar uppfinningsrikedom kring miljöfrågor

Foto: Erik Karlsson

Brexit skapar uppfinningsrikedom kring miljöfrågor

22 september 2017

Tio lokala lantbrukare har gått samman och erbjuder sig att vid behov lagra 200 000 kubikmeter vatten för att skydda en tätort nedströms från översvämning. Att sälja den här ekosystemtjänsten förstärker gårdens ekonomi samtidigt som ännu större kostnader för skador undviks.

Brexit gör sig gällande på oväntade sätt. Regeringen har lovat att nivån på det ekonomiska stödet till jordbruket ska vara oförändrad till år 2022. Vad som händer efter det är osäkert. Brittiska forskare och utredare använder därför just Brexit som motiv för att leta efter nya marknader för brittiska lantbrukare. Och då blir marknaden för ekosystemtjänster alltmer intressant.

I Storbritannien, liksom i Sverige, har debatten om lantbrukets produktion av ekosystemtjänster handlat mest om vilka ekosystemtjänsterna är och hur de kan betalas generellt med skattepengar. Men i ett nytt projekt i Storbritannien som kallas Natural Infrastructure Schemes (NIS) letar man istället efter lokala marknader med privata pengar.

Lantbrukare erbjuder lagring av vatten

De två regionerna Cumbria och Lancashire bedöms på sikt få problem i samband med Brexit. Där finns 1 800 gårdar med nötköttsproduktion. I medeltal går varje gård med en årlig förlust på cirka 10 800 pund (cirka 150 000 kronor). Det gör att verksamheten inte kommer att finnas kvar utan EU-stöd eller motsvarande.

Trakten drabbas ofta av översvämningar. En studie gjordes för att undersöka om jordbruksmark kunde användas för att lagra vatten vid kraftiga flöden för att skydda en tätort nedströms. I exemplet ingick 10 lantbrukare som var och en upplät 10 hektar av sin mark.

Arealen och landskapets utformning på platsen skulle kunna lagra 200 000 kubikmeter vatten. Det motsvarar alltså ett vattendjup på 2 meter, vilket är mycket. Det skulle skydda staden nedströms från ett så kallat 75-årsflöde, alltså ett vattenflöde som är så stort att sannolikheten är att det inträffar vart 75:e år.

Inte gratis att göra överenskommelsen

Om det istället sker en översvämning medför det stora skador på bland annat bostäder, vägar, järnvägar och elsystem. Värdet av dessa skador har beräknats till 11 230 000 pund.

Men det finns också stora kostnader förknippade med att utveckla en överenskommelse mellan markägarna, kommunen och berörda myndigheter. Det krävs en omfattande utredning av jurister och ingenjörer. Dessutom tillkommer kostnaderna för utebliven odling på den aktuella marken. Summan av alla dessa kostnader uppgår till 6 500 000 pund. Det är alltså betydligt lägre än kostnaderna för översvämningsskadorna.

Det är när dessa båda kostnader beräknats som det uppstår en lokal marknad för den aktuella ekosystemtjänsten. Utredarna har gjort olika scenarier för hur en verklig förhandling skulle kunna sluta. Det finns en spännvidd av tänkbara summor som kan betalas, men alla scenarier visar att alla parter tjänar eller sparar mer pengar än vad en översvämning hade kostat.

För svenska förhållanden har Jordbruksverket nyligen på regeringens uppdrag utrett liknande möjligheter för Sverige. Den rapporten finns att läsa på Jordbruksverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer:
Natural Infrastructure Schemes in practice. How to create new markets from ecosystem services from landlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av William Andrews Tipper och Angela Francis, Green Alliance, 2017.

Jordbruksmark och kontrollerade översvämningsytorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Jennie Wallentin, Albin Noreen och Tomas Johansson, Jordbruksverket, rapport 2017:4.

Sidan uppdaterades 2017-09-22 av Teresia Borgman

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp