Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Tidig sådd av höstvete minskade kväveutlakningen

Foto: Greppa Näringen

Tidig sådd av höstvete minskade kväveutlakningen

15 september 2017

Att så höstvete två veckor tidigare än normalt minskade kväveutlakningen betydligt i ett danskt försök. Det jämfördes med rättika som fånggröda, som visserligen var ännu effektivare. Att så vete tidigt kan ändå vara ett sätt att klara danska lagkrav på fånggröda.

I Danmark finns ett lagkrav på lantbrukare att odla fånggröda. Det begränsar möjligheterna att så höstvete på hösten och medför därför en kostnad. För att lindra det får fånggröda ersättas av tidig sådd av höstvete i en relation 1 till 5 och sedermera 1 till 4. Det betyder att ett hektar fånggröda får ersättas av fem eller fyra hektar tidig sådd av höstvete. Med tidig sådd menas sådd före den 7 september, vilket är cirka 16 dagar tidigare än vanligt.

Höstvete vs rättika

I försöket som gjordes under två år på en sandjord med 11-15 procent lerhalt på Lolland såddes höstvete både tidigt och vid normal såtidpunkt. Utsädesmängden var lägre vid den tidigare såtidpunkten. Höstvetets förmåga som fånggröda jämfördes med rättika som såddes den 10 respektive den 13 augusti. I slutet av november och början av december räknades antal levande plantor och jorden provtogs ner till 100 centimeters djup. På det djupet samlades också markvätska in. Koncentrationen av kväve i markvätskan användes för ett beräkna hur mycket kväve som utlakades. Även rotdjup och rotvolym mättes.

Kan funka med tidigt sått höstvete

Det första året etablerades rättika lite sämre men hade trots det stort kväveupptag under båda åren. I de ovanjordiska växtdelarna fanns 32-33 kg kväve per hektar. Det är ungefär lika stort höstupptag som i tidigare studier. Ännu högre kväveupptag har gått att få när rättikan såddes före skörd av huvudgrödan genom att bredsprida fröerna. Även det tidigt sådda höstvetet etablerades dåligt första året och tog bara upp 5 kilo kväve per hektar jämfört med 26 det andra året. Forskarna skriver att eftersom höstvete och rättika tog upp ungefär lika mycket kväve det andra året finns det en miljöpotential i tidigt sått väletablerat höstvete. De jämför också med en svensk studie där tidigt och normalt sått höstvete tog upp 13-23 respektive 4-8 kilo kväve per hektar.

Bättre skydd mot torka

Rättikan minskade kväveutlakningen till en extremt låg nivå på endast 1-2 kilo kväve per hektar. Höstvetet minskade inte utlakningen lika mycket, inte ens det året då det tidigt sådda vetet tog upp nästan lika mycket kväve som rättikan. Men det fanns en tydlig effekt att det tidigt sådda vetet minskade kväveutlakningen. Skörden av höstvete påverkades inte av om vetet såddes tidigt eller vid normal tidpunkt och skördarna var höga båda åren med 9,7 och 11,3 ton per hektar. Ett annat viktigt resultat var att rötterna hann växa djupare vid tidig sådd. Rotdjupet ökade med 30-90 centimeter. Även om det inte gav högre skörd så kan det betyda att tidig sådd som ger djupare rötter ger grödan större chans att klara torka.

Källa: Nitrogen uptake, nitrate leaching and root development in winter‐grown wheat and fodder radishlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Munkholm, L. J.; Hansen, E. M.; Thomsen, I. K.; Wahlström, E. M.; Østergaard, H. S. Soil Use and Management, länk till annan webbplatsVolume 33 (2) – Jun 1, 2017

Sidan uppdaterades 2017-09-15 av Teresia Borgman

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp