Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Förluster av bekämpningsmedel beror på markens egenskaper

Maria Sandin undersökte jordens egenskaper både i fält och i laboratoriet. Foto: Martin Nilsson

Förluster av bekämpningsmedel beror på markens egenskaper

05 september 2017

Avrinning från lerjordar bidrar mer till förluster av bekämpningsmedel än andra jordtyper. Det visar Maria Sandins doktorsavhandling från Sveriges lantbruksuniversitet där hon studerat hur markens struktur och textur påverkar förlusten av bekämpningsmedel till ytvatten.

Maria Sandin undersökte bland annat hur koncentrationerna av bekämpningsmedel varierade i bäckar i ett avrinningsområde. Avrinningsområdet låg i ett jordbrukslandskap med många olika jordtyper. I delavrinningsområden med stor andel lerjordar återfanns en större mängd bekämpningsmedel. I områden med större inslag av lättjord fanns endast få föreningar av bekämpningsmedel och i mycket låg koncentration.

I små avrinningsområden verkar det finnas ett samband mellan markens egenskaper och hur stora bekämpningsmedelsförlusterna blir.
– Därför skulle vi kunna använda jordartskartor som en enkel metod för att identifiera högriskområden, säger Maria Sandin.

Överensstämmer med MACRO-DB

Verktyget MACRO-DB används i vattenskyddsområden och i Greppa Näringens rådgivning och handlar om växtskyddsmedlens rörlighet. Verktyget tillhandahålls av kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, CKB, som är ett samarbetsforum för SLU-forskare och andra intressenter som arbetar för att minska de negativa miljöeffekterna av växtskyddsmedel inom jordbruket.

Resultaten från den studie som genomfördes i ett litet avrinningsområde stämmer kvalitativt bra överens med MACRO-DB, enligt Maria Sandin.
– Lerjordar tycks vara förenade med betydligt större risker för förluster av bekämpningsmedel till ytvatten än mer grovkorniga, sandiga jordar och vi kom även fram till att makroporflöde, det vill säga transport i större sprickor och maskgångar, till dräneringsrör troligtvis är en mer betydelsefull förlustväg för bekämpningsmedel än ytavrinning. Vi kan inte säga hur överensstämmelsen är för grundvatten eftersom det här inte undersöktes i studien, säger Maria Sandin.

Undersökte markstrukturen

I en annan del av avhandlingen undersökte Maria Sandin, både genom laboratoriemätningar och i fält, hur markstrukturen och porer förändrades beroende på om jorden var torr eller blöt, vilket varierar mellan jordar med olika textur och organisk kolhalt.
– Det här påverkar hur mycket avrinning som hamnar i vattendragen i närheten, säger Maria Sandin.

– Strukturen i en jord som nyligen bearbetats är inte stabil och när den blir blöt sker ofta en minskning av volymen makroporer eftersom jorden återgår till ett mer kompakt tillstånd. Särskilt siltiga jordar, det vill säga mo och mjälajordar, är också känsliga för slamning och skorpbildning. Det kan ha stor inverkan på markens infiltrationskapacitet och om det bildas ytavrinning eller inte, säger hon.
Informationen kan användas för att förutsäga hur stora förlusterna av bekämpningsmedel genom avrinning blir.

Mer kunskap:
Maria Sandins doktorsavhandling Surface and subsurface transport pathways of pesticides to surface waters. Improving understanding of the effects of spatial and temporal variation in soil properties,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet, 2017. 

Verktyget MACRO-DB kan laddas ned gratis från hemsidan för Kompetencentrum för kemiska bekämpningsmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades 2017-09-05 av Teresia Borgman

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp