Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Mer växtnäring från mineralkväve men mindre från stallgödsel

Kväve från stallgödsel har minskat, enligt en undersökning från SCB. Den viktigaste förklaringen är att antalet mjölkkor minskat och att en del av stallgödseln förädlas till biogas. Foto: Mårten Svensson

Mer växtnäring från mineralkväve men mindre från stallgödsel

01 september 2017

Mindre kväve från stallgödsel, mer kväve från mineralgödsel, ökad andel flytgödsel och ökad spridning med släpslangar. Nyheterna är många i SCB:s stora gödselundersökning. Och Greppa Näringen och rådgivningsverktyget VERA har medverkat till ett mer korrekt underlag.

Mer växtnäring från mineralkväve men mindre från stallgödsel

Den ökade arealen höstvete är den viktigaste förklaringen bakom den ökade andelen mineralgödselkväve. Foto: Janne Andersson

SCB:s stora gödselmedelsundersökning har nyligen publicerats. Den bygger på ett omfattande frågebatteri till 5 150 representativt utvalda lantbrukare om hur de sprider och hanterar mineral- och stallgödsel på gården. Undersökningen görs var tredje år och denna avser växtodlingsåret 2016 vilket inbegriper höstsådd 2015.

En av nyheterna är att det används mer kväve från mineralgödsel. Å andra sidan används mindre kväve från stallgödsel. Ökningen av mineralgödselkväve var 9 400 ton och minskningen med stallgödsel 14 200 ton. Den viktigaste förklaringen till ökningen är den ökade arealen höstvete. Under 2015 skördades stora arealer höstvete med för låg proteinhalt vilket troligen ledde till ökade givor under 2016 för att undvika samma situation.

Förbättrat beräkningsunderlag

Den minskade mängden kväve beror till stor del på att beräkningsunderlaget förbättrats. Det har bland annat gjorts genom ett samarbete med Greppa Näringen och Jordbruksverket och det förbättrade underlaget i beräknings- och rådgivningsverktyget VERA. Genom bland annat ändrade utfodringsnormer har halterna kväve och fosfor i stallgödsel justerats ned.

Samtidigt har det skett en minskning genom att antalet mjölkkor minskat i Sverige och genom att en del av stallgödseln förädlas till biogödsel genom rötning och då återfinns som sådan i statistiken. Nära 900 000 ton stallgödsel rötades.

SCB:s gödselmedelsundersökning

Några andra intressanta fakta ur rapporten i korthet:

  • Av den ekologiska arealen har 57 procent gödslats med kväve medan motsvarande andel för den konventionella arealen var 82 procent. Skillnaden mellan olika grödor är stor. Av den ekologiska spannmålsarealen gödslades 80 procent med kväve medan 58 procent av den ekologiska slåttervallen gödslades.
  • 76 procent av flytgödseln och 95 procent av urinen sprids i växande gröda.
  • Den stallgödslade arealen har minskat, vilket sannolikt beror på ett minskat djurantal och att en del stallgödsel används i biogasanläggningar. Mest har stallgödsel till slåttervall minskat. Från 56 till 49 procent.
  • Släpslangsanvändning fortsätter att öka, och för flytgödsel var det 68 procent av arealen som gödslades med släpslang. För urin var motsvarande siffra 55 procent.

Sidan uppdaterades 2017-09-01 av Teresia Borgman

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp