Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Svenska gårdar i europeiskt klimatprojekt

Höstärt i samodling med rågvete på Hånsta Östergärde i Uppland. Höstärt odlas i länder som USA, Kanada och Frankrike, men är ännu en relativt oprövad gröda i Sverige. Foto: Kjell Sjelin

Svenska gårdar deltar i europeiskt klimatprojekt

29 augusti 2017

Körslätts gård i Skåne och Hånsta Östergärde i Uppland är två gårdar som deltar i det europeiska klimatprojektet SOLMACC. Projektet ska visa hur klimatsmarta åtgärder kan minska utsläppen av växthusgaser från jordbruket.

Svenska gårdar i europeiskt klimatprojekt

Alléodling av fruktträd på Hånsta Östergärde i Uppland. I mellanrummen samodlas höstärt och rågvete. Foto: Kjell Sjelin

De båda gårdarna utgör två av totalt tolv demonstrationsgårdar i projektet. I projektet deltar fyra svenska, fyra tyska och fyra italienska gårdar. Lantbrukarna testar olika jordbruksmetoder och anpassar dem till lokala förhållanden under loppet av fem år. Åtgärderna ska utvärderas vetenskapligt och resultaten ska göras tillgängliga med målsättning att inspirera andra lantbrukare.

Täcker in viktiga klimatzoner

Fördelen med att studera tre olika länder som Sverige, Tyskland och Italien är att det stärker kunskapsutbytet mellan medlemsstaterna.
– Dessutom underlättar det att slutsatserna från projektet kan tillämpas i större delen av EU eftersom projektet täcker in viktiga klimatzoner, säger Ann-Kathrin Trappenberg, projektkoordinator för IFOAM EU i ett nyhetsbrev från det europeiska innovationspartnerskapet EIP-Agri.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kompostering, reducerad jordbearbetning och baljväxter

På Körslätts gård, som producerar ekologisk slaktkyckling, praktiseras kompostering av jordbruksrester som hönsgödsel och vallbaljväxter. Kompost tillsätts till marken för att öka kolinlagringen. På delar av gården tillämpas reducerad jordbearbetning, vilket minskar dieselförbrukningen samtidigt som kolinlagringen ökar.
– Så långt verkar jag få ungefär samma skörd som när jag plöjde, säger Magnus Bengtsson på Körslätts gård i nyhetsbrevet, och uppskattar att han sparar ungefär 100 euro per hektar jämfört med att plöja.

Flyttbara väderskydd för djuren

På gården Hånsta Östergärde har en metod utvecklats för förbättrat kretslopp av näringsämnen. Djuren hålls ute under vintern med tillgång till öppna väderskydd. Halm läggs in varje dag och när djupet på bädden är 40-50 centimeter flyttas väderskyddet. Halmen lämnas på fältet och en ny bädd byggs upp på väderskyddets nya plats. På våren sprids bädden och brukas ned inför vårsådd. Systemet antas vara energieffektivt med låga utsläpp från lagring och spridning.

Höstrågvete och höstärt

Gården har alléodling med träd och buskar med ett- eller fleråriga grödor i mellanrummen, demonstrationsodling av perenner och en forskningslund med agroforestry-odling. Där odlas även en ny blandning av höstrågvete och höstärt för en stabilare skörd av ärter, högre proteinskörd per hektar och lägre utsläpp av växthusgaser, eftersom grödan är kvävefixerande och minskar behovet av kvävegödsling.
– Höstärt är så pass intressant att vi kommer att fortsätta odla den. Vi kommer även att fortsätta med agroforestry, säger Kjell Sjelin på Hånsta Östergärde.

SOLMACC

SOLMACC står för Strategies for Organic and Low-input farming to Mitigate and Adapt to Climate Change.

  • Projektet går ut på att testa och utarbeta klimatvänliga metoder som effektivt kretslopp av näring på gården, optimerad växtföljd med vallbaljväxter, optimerad jordbearbetning samt agroforestry. 
  • Projektet är delfinansierat av LIFE-fonden och pågår mellan 2013 och 2018
  • Projektpartners är IFOAM EU (International Federation of Organic Agriculture Movements EU Group, Ekologiska lantbrukarna samt den italienska motsvarigheten Associazione Italiana per L'Agricoltora Biologica, forskningsinstitutet FiBL (Research Institute of Organic Agriculture) och rådgivartjänsten Bioland Beratung GmbH.

Läs mer:

Nyhetsbrev från EIP-Agri: Inspirational Ideas: Climate-friendly practiceslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, augusti 2017.

Projektet SOLMACCs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades 2017-08-29 av Teresia Borgman

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp