Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Intensiv odling och intensivt miljöarbete

Våtmarker, fosfordammar och skogsplantering står i fokus när Danmark ska minska kväveutlakningen. Foto: Henrik Andersson

Blötläggning av det danska jordbrukslandskapet

25 augusti 2017

I Danmark ska 13 000 hektar våtmarker anläggas på bara fyra år. Det kan jämföras med att Sverige anlagt cirka 15 000 hektar på 25 år. För att det ska lyckas kommer 29 nya våtmarksrådgivare att börja uppsöka lantbrukare. Både odlingen och miljöarbetet är intensivt i Danmark.

I vintras publicerade vi en nyhet från Greppa Näringen om en dansk platsannons där staten sökte 29 ”oplandskonsulenter”. Nu är tjänsterna tillsatta och de har satt igång sitt arbete. Det är en kraftfull och smal satsning på att blötlägga det danska jordbrukslandskapet med cirka 13 000 hektar våtmarker och 1 000–2 000 fosfordammar.

29 personer som arbetar koncentrerat med att utföra två åtgärder vittnar om en stor övertygelse om att de båda åtgärderna är bra. Det är ungefär som om Greppa Näringen skulle sluta ge råd om klimatfrågor, ammoniakläckage, markskador, erosion, utfodring och växtskyddsmedel och alla rådgivare skulle ge våtmarksrådgivning i syfte att öka ansökningarna till våtmarksstödet. Man kan göra olika och det ska bli spännande att se hur mycket våtmarksanläggandet kommer öka i Danmark.

Ska kompensera för ökad kväveutlakning

Satsningen är en del i den nya jordbrukspolitiska överenskommelsen där lagkrav nu tagits bort som tidigare tvingade danska lantbrukare att gödsla mindre än grödans ekonomiska optimum. Gödslingen och skördarna kommer alltså att öka – och även kväveutlakningen. Men planen är alltså att de åtgärder som görs kommer att mer än kompensera för den ökade utlakningen.

Både fosfordammar och våtmarker

Målet är att fram till 2021 anlägga 1 000–2 000 stycken fosfordammar. Det betyder att var och en av de 29 våtmarkskonsulterna i samverkan med lantbrukare behöver anlägga cirka 35-70 fosfordammar. Det är 10-20 stycken per år. På motsvarande sätt ska 13 000 hektar våtmarker anläggas på de cirka fyra åren till 2021. Det kan jämföras med att det anlagts cirka 15 000 hektar i Sverige under 25 år.

12 000 hektar ny skog

Något som kanske inte är lika inspirerande för skogslandet Sverige är att ”oplandskonsulenterne” också ska ge råd om skogsplantering. I Sverige finns redan stor areal övergiven åkermark och åkermark som planteras med skog, så ett styrmedel för att aktivt minska arealen åkermark för att få renare vatten är nog främmande för många.

Målet är 12 000 hektar ny skog. Det ska ske frivilligt som en åtgärd i Landsbygdsprogrammet. Ersättningen är 32 000 kronor per hektar för lövskogsplantering i avrinningsområden där kväveutlakningen måste minska. Görs planteringen utanför ett sådant område är ersättningen 24 000 kronor. För barrskog ersätts med 12 000 kronor per hektar i utanför-områden. Ersättning för hägn mot viltbetning går också att få.

Läs mer: Oplandskonsulenternes webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2017-08-25 av Teresia Borgman

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp