Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Kombinera växtskyddsmetoder för att uppnå synergier

Integrerat växtskydd har potential att minska det kemiska beroendet och samtidigt åstadkomma en hög och säker livsmedelsproduktion, menar Johan A. Stenberg, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. Foto: Mårten Svensson

Kombinera växtskyddsmetoder för att uppnå synergier

22 augusti 2017

Integrerat växtskydd har till stora delar varit en papperstiger, menar forskaren Johan A. Stenberg vid Sveriges lantbruksuniversitet. Men enligt honom görs nu framgångar på området som skulle kunna minska det kemiska beroendet, åstadkomma en hög och säker livsmedelsproduktion, mer giftfri miljö och bättre arbetsmiljö i lantbruket.

Integrerat växtskydd (IPM, Integrated Pest Management) måste tillämpas i all växtproduktion inom EU. Det innebär att växtskyddsmetoder kombineras för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel. Men metoderna har inte varit tillräckligt effektiva och de flesta odlingssystem är fortfarande beroende av kemiska bekämpningsmedel, enligt Johan A. Stenberg, forskare i integrerat växtskydd vid institutionen för växtskyddsbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i en artikel från SLU.

Viktigt fokusera på kombinationer

Enligt Stenberg fokuserar forskningen om integrerat växtskydd allt för ofta på enskilda åtgärder och inte på hur dessa kan kombineras optimalt. I en debattartikel i tidskriften Trends in Plant Science presenterar han en färdplan mot ett fungerande integrerat växtskydd. Den består av sju nya forskningsområden där olika delar inom växtskyddet kombineras för att uppnå önskade synergieffekter.

Mångfald optimerar biologisk bekämpning

Ett exempel är hur biologisk mångfald kan användas för att optimera biologisk bekämpning. I praktisk odling ses det genom samodling, blomsterremsor och habitatskötsel. Till exempel visade en studie att när nektarproducerande växter planterades runt fälten, ökade mängden predatorer och parasitoider, medan populationerna av skadegörare minskade.

Icke-kemiska växtskyddsmetoder

Johan A. Stenberg föreslår att IPM-forskning alltid bör innefatta minst två av följande beståndsdelar inom växtskyddet.

  • Växtresistens: till exempel dofter eller nektar som lockar naturliga fiender till angripna plantor, egenskaper som ofta gått förlorade i moderna sorter eftersom de inte prioriterats i växtförädlingen. Egenskaperna finns dock kvar i vilda släktingar till grödorna och skulle kunna användas i växtförädlingen.
  • Växtvaccinering: innebär att växterna svarar på attacker från skadegörare genom att inducera ett försvar mot befintlig skadegörare men även framtida angrepp. Växter kan också vaccineras så att de får ett grundskydd som gör att de reagerar snabbare och starkare.
  • Biologisk mångfald: monokulturer är mer känsliga för skadegörare, bland annat på grund av bristen på genetisk variation inom grödan. Genom att odla flera sorter kan resistensen öka. Enligt artikeln är det kontraproduktivt att använda endast en sort med en hög resistens mot skadegörare. En blandning av sorter ger nästan alltid högre odlingssäkerhet, även när den innefattar sorter med låg resistens, enligt artikeln.
  • Feromoner: insektsferomoner eller flyktiga ämnen från växter som påverkar skadegörarens beteende.
  • Biologisk bekämpning: att använda levande organismer mot skadegörare är en av de äldsta metoderna av icke-kemisk växtskyddskontroll i jordbruksgrödor.

Källor:

Debattartikeln A Conceptual Framework for Integrated Pest Managementlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Johan A. Stenberg i Trends in Plant Science (publicerad online 2017-07-04)

SLU-nyheten Färdplan mot ett integrerat växtskydd som verkligen fungerar länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(2017-07-06)

Sidan uppdaterades 2017-08-25 av Teresia Borgman

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp