Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Minskat fosforläckage i fokus på lantbruksmässor i fält

Greppa Näringen visade miljöanpassat dikesunderhåll med en klippskopa på Brunnby lantbrukardagar. Foto: Helena Högberg Åkerhielm

Minskat fosforläckage i fokus på lantbruksmässor i fält

07 juli 2017

Åtgärder för att minska fosforläckage från åkermark stod i fokus när Greppa näringen medverkade på Borgeby fältdagar och Brunnby lantbrukardagar.

Minskat fosforläckage i fokus på lantbruksmässor i fält

På Borgeby visades fosforgödsling till raps som var mer eller mindre väl anpassad. Utifrån markkartering och jordartsbestämning diskuterades gödsling och risk för fosforläckage. Foto: Pernilla Kvarmo

På Borgeby fältdagar var temat i montern strukturkalkning som en effektiv metod för att minska fosforläckage från lerjordar. Strukturkalkning har blivit populärt de senaste åren, delvis för att det gått att få LOVA-stöd (Lokala vattenvårdsåtgärder) för åtgärden. I montern fanns cylindrar med jordprover med och utan strukturkalk. Vatten hade hällts på proverna för att visa genomsläppligheten och jämföra skillnader.

Det fanns också jordprover med olika lerhalt, så att besökarna kunde göra rullprov och försöka bedöma lerhalten. Karttjänsten Markdata.se visades upp och det fanns även en sammanställning över olika miljöstöd som är möjliga att söka.

Dränering med mindre miljöpåverkan

På Brunnby lantbrukardagar var det övergripande temat dränering och markvård. I montern låg fokus på markvård, fosforförluster och dränering. Syftet med aktiviteterna var att visa på åtgärder som höjer produktionen men samtidigt bidrar till en lägre miljöpåverkan.

Vid fosfordammen visades maskiner för täckdikning, kalkfilterdiken och dikesrensning. Med en klippskopa visades ett alternativt sätt att rensa diken som är mer miljövänligt, eftersom man lyfter växtligheten upp ur diket och låter slänterna vara.

Underhålla diken med precision

Budskapet var att vi behöver ta till oss nya sätt att underhålla diken med mer precision, mindre miljöpåverkan och bibehållen funktion. Detta bland annat genom att underhålla regelbundet med mindre ingrepp, ha rätt släntlutning med stabila bevuxna slänter, att endast ta bort sediment som dämmer och att klippa vegetationen. Diskussionerna handlade om hur man gör på bästa sätt, vilka regleringar som finns och varför det är viktigt att hålla efter de öppna dikena.

– Vi hade många intressanta samtal med lantbrukare om markvård, strukturkalkning och åtgärder för att minska fosforförluster från åkermarken. Gropen, som Greppa Näringen är med och ordnar på Borgeby Fältdagar, blev också en succé som vanligt, säger Sara Stjernholm, kommunikationsansvarig Greppa Näringen.

Borgeby fältdagar och Brunnby lantbrukardagar 2017

Borgeby fältdagar gick av stapeln den 28-29 juni Skåne och Brunnby lantbrukardagar den 5-6 juli i Västmanland.

  • Borgeby fältdagars hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Brunnby lantbrukardagars hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Intervju med Hans Nilsson, Greppa Näringen (Jordbruksverket), om Gropen på Borgeby fältdagar i ATL TVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades 2019-05-16 av Alexander Regnér

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp