Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Skylark ger miljövänligare odling i Holland

Lantbrukarna i nätverket Skylark utbyter erfarenheter kring miljöåtgärder. Foto: Veldleeuwerik

Skylark ger miljövänligare växtodling i Holland

30 juni 2017

Det började med att det holländska företaget Heineken valde ut tio gårdar för att undersöka om odling av råvaror till dem kunde ske med mindre påverkan på miljön. Femton år senare är det ett nätverk med 400 gårdar som åtagit sig att göra en
hållbarhetsplan för gården där de får välja bland 200 miljöåtgärder.

Livsmedelsproduktionen i Holland är intensiv och påverkan på miljön är större än i många andra länder. År 2002 tog Heineken initiativ till ett samarbete med tio utvalda gårdar i syfte att undersöka hur odlingen kunde ske med mindre behov av insatsmedel som energi, växtnäring och växtskydd.

Snabbt har fler lantbrukare velat ansluta sig och nu är det cirka 400 gårdar som deltar och som tillsammans brukar cirka 45 000 hektar. Skylark heter nätverket som betyder lärka på svenska och stöttas av 60 organisationer och företag i livsmedelsbranschen.

Tre principer vägleder

När konceptet vidgats har det behövts mer stadga och ett kansli har skapats där all information om gårdarna hanteras online och certifieras av en tredje part. Tre principer ska följas:

 1. Dela med sig av kunskap. Varje gård måste upprätta en hållbarhetsplan för gården. Planen ska vara tillgänglig och ska redovisa och diskuteras i de grupper som bildats om 10-12 lantbrukare
 2. Ständig förbättring. Skylark tillhandahåller flera olika sätt att mäta gårdens miljöprestanda.
 3. En hållbar försörjningskedja. Uppköpare av gårdens produkter såväl som försäljare av förnödenheter ingår i nätverket och har ett ansvar för att hjälpa gården nå hållbarhetsmålen.

Hållbarhetsplanen styrande

För att ingå i Skylark måste lantbrukaren upprätta en plan för hur matproduktionen på gården kan göras mera hållbar. Planen ska ha en tidshorisont på 5-10 år men även innehålla en årlig planering. Till hjälp att upprätta en sådan plan finns rådgivare som är ackrediterade för uppgiften.

Centralt i planen är de 10 indikatorer som valts ut. De handlar om: bördighet, jordförlust, produktvärde, växtnäring, växtskydd, vattenförbrukning, energi, biologisk mångfald, lokal ekonomi och humankapital. För var och en av dessa 10 ska lantbrukaren sätta ett mål för sin odling.

Att dela med sig av sina erfarenheter av konkreta åtgärder är en viktig princip och med tiden har en lista med 200 åtgärder skapats. En fördel med arbetssättet med öppen information och ett smörgåsbord av åtgärder är att olika gårdar nått olika långt före medverkan i Skylark och kan ansluta sig till nätverket och starta från det läge de redan uppnått.

Exempel på konkreta åtgärder

Årligen gör Skylark-odlarna 2 800 åtgärder för att nå gårdarnas hållbarhetsmål.

 • 18 procent av åtgärderna rör bördighet, vilket gör den till den mest populära kategorin. 
 • Åtgärder som rör växtnäring, växtskydd och produktvärde står för 14-15 procent av åtgärderna och är de näst mest populära.
 • 26 procent av gårdarna tar emot skolklasser.
 • 27 procent av gårdarna tillämpar precisionsodling för gödsling.
 • 60 procent använder stallgödsel.
 • 24 procent har skyddszoner som fältkanter.
 • 44 procent har solpaneler.
 • 92 procent odlar fånggrödor.

Källa: Inspirational ideas: Sustainable development in arable farming with Skylarklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Europeiska innovationspartnerskapet EIP-AGRI, nyhetsbrev, juni 2017.

Sidan uppdaterades 2017-06-30 av Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp