Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Västerviks kommun arbetar för att minska övergödningen

Foto: Natalie Greppi

Framgångsrikt arbete för att minska övergödningen i Västervik

16 juni 2017

I maj vann Västerviks kommun det nationella vattenmiljöpriset ”Sjöstjärnan”. Gun Lindberg och Dennis Wiström fick ta emot priset från miljöminister Karolina Skog i samband med Havs- och vattenforum i Göteborg.

- Vi är enormt stolta. Det är den finaste uppskattning man kan få i Vattensverige för lokalt vattenarbete och vi vet att konkurrensen i år har varit hård, säger Gun Lindberg, hållbarhetsstrateg i Västerviks kommun.

Det arbete som Gun Lindberg och Dennis Wiström gjort och gör i Västerviks kommun visar att det går att kombinera bibehållen eller ökad matproduktion med åtgärder för renare vatten. Den nära dialogen med lokala lantbrukare har lett till många lyckade åtgärder mot kväve- och fosforläckage. Flera av gårdarna är med i Greppa Näringen.

Film om arbetet mot övergödningen

Västerviks kommun har också tagit fram en film som visar hur de arbetar för att minska övergödningen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Västervik är land och vatten bokstavligen lika viktiga i den kommunala planeringen och i invånarnas vardag. Hälften av kommunens totala yta består av land och nästan lika stor del av vatten.

- Vi har i många år brottats med övergödning av kustvattnet, främst beroende på att vattenutbytet mellan de inre delarna av skärgården och öppna havet är låg. Ett av de värst drabbade områdena är Gamlebyviken, säger agronomen Dennis Wiström.

Med hjälp av en helhetssyn, stort engagemang och att få med sig berörda personer i processen har Västervik lyckats skapa lokala kretslopp av näringsämnen från land till hav och sedan åter till land.

Bland annat pumpas näringsrikt och syrefattigt bottenvatten upp från Dynestadsviken, längst in i Gamlebyviken och det används sedan som gödning på åkrarna.

Arbete i framkant

Juryns motivering till valet av Västerviks kommun till 2017 års vinnare av Sjöstjärnan lyder så här: ”Västerviks kommun har under flera år legat i framkant med åtgärder för att minska övergödningen. De har arbetat långsiktigt och målmedvetet i dialog med lokala aktörer och markägare för att hitta och pröva konkreta åtgärder för att minska näringsbelastningen. Genom uppföljning har de visat att det går att förena bra vattenmiljö med andra intressen!”

- Dennis Wiström är en erkänt god inspiratör som åker runt och föreläser för lantbrukare långt utanför Västerviks kommun, säger Stina Olofsson, projektledare för Greppa Näringen.

Sjöstjärnan är ett nationellt vattenmiljöpris som delades ut för första gången för tre år sedan. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, Lantbrukarnas riksförbund, LRF, och Sveriges kommuner och landsting, SKL, står bakom priset som, förutom äran, även innebär 50 000 kronor i prissumma.

Text: Sara Stjernholm

Film producerad av Västerviks kommun

Sidan uppdaterades 2017-06-19 av Sara Stjernholm

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp