Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Ungtjurar på bete gav lönsamhet och lågt klimatavtryck

Foto: Carin Clason

Ungtjurar på bete gav lönsamhet och lågt klimatavtryck

28 april 2017

bland de lägre växthusgasutsläppen. När olika uppfödningssystem för Holstein-Fresian-kalvar undersöktes och jämfördes visade det sig att kortare uppfödningstid gav minst klimatpåverkan men inte bäst ekonomiskt utbyte.

På Irland har antalet mjölkkor ökat sedan mjölkkvoterna försvann och därmed kommer det att finnas fler mjölkraskalvar till nötköttsproduktion. Följande forskningsstudie ville undersöka olika uppfödningsformers inverkan på produktionsegenskaper (tillväxt, klassning), lönsamhet och växthusgasutsläpp.

Gick på bete minst en säsong

Studien gjordes på en forskningsstation med 147 vårfödda mjölkraskalvar. Alla kalvar kom ut på bete efter avvänjningen med 1,5 kg torrsubstans (ts) kraftfoder. De fem grupperna var:

  1. Ungtjurar som slaktades vid 15 månaders ålder, slutgödda inomhus med fri tillgång på kraftfoder i 200 dagar, halm som grovfoder (15MO).
  2. Ungtjurar som slaktades vid 19 månader. De fick fri tillgång på gräsensilage under vinterperioden plus 1,5 kg ts kraftfoder, en andra betesperiod på 100 dagar och slutgödda inomhus med fri tillgång på kraftfoder i 100 dagar (19AL).
  3. Ungtjurar som ovan men med 5 kg ts kraftfoder som slutgödning på bete, slaktade vid 19 månaders ålder (19PC)
  4. Stutar som slaktades vid 21 månader med fri tillgång på gräsensilage under betesperioden plus 1,5 kg ts kraftfoder, en andra betesperiod på 175 dagar, slutgödda på betet med 5 kg ts kraftfoder(21MO).
  5. Stutar som ovan men slaktade vid 24 månader med 210 dagars betesperiod och slutgödda inomhus (24 MO).

Ekonomin i uppfödningen

Slaktvikterna var lägst för 21MO, störst för 19AL och 24MO med 15MO och 19PC däremellan, spännvidden var 277 till 308 kg. Tillväxten (kg per dag) varierade från 0,8 kg (stutarna 21 MO och 24 MO) till 1,14 kg för ungtjuren på 15 månader (15MO). Klassningen var bäst för ungtjurarna (15MO, 19AL och 19PC) jämfört med stutarna (21MO och 24MO). Kostnader för kraftfoder utgjorde 69, 59, 47, 39 och 39 procent av de totala rörliga kostnaderna för respektive 15 MO, 19AL, 19PC, 21MO och 24 MO. Markkostnaderna var störst för stutarna.

Klimatpåverkan

Ungnötsuppfödning från mjölkraser ger betydligt mindre klimatutsläpp per kg slaktvikt än motsvarande uppfödning från dikor, mycket beroende på att växthusgasutsläppen kan delas på både mjölk och kött. Uppfödningstiden har stor inverkan på hur stort klimatavtrycket blir per kg kött och det var facit även i denna studie, förutom att 19AL visade sig ha något mindre klimatavtryck än 15MO.

Prisvariationer och särskilda marknadspriser

I denna studie låg avräkningspriserna tämligen lika för de olika uppfödningsformerna. De ungtjurar som föddes upp till 15 månader och de äldre stutarna fick inte igen sina uppfödningskostnader utan hamnade på minus. Bäst resultat fick ungtjurarna som föddes upp till 19 månader och som slutgöddes på betet(19PC). Resultaten från denna studie visade att de mest lönsamma systemen var de som hade höga slaktvikter per hektar och låga kraftfoderkostnader. Uppfödningssystemen med stutar kan behöva en annan prissättning för att bli konkurrenskraftiga. På Irland är kalvpris eller tillgång på mjölkraskalvar inget som oroar.

 

Källa: Murphy,R.,Crosson, P., Kelly,A.K and Prendiville, P. 2017. An economic and greenhouse emissions evaluation of pasture-based dairy calf-to-beef production systems.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Agricultural Systems 154, 124-132

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp