Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Bra för miljön att koncentrera gödsel

Foto: Mårten Svensson

Bra för miljön att koncentrera gödsel

21 april 2017

Generellt är det är inte lönsamt att processa djurens gödsel i bemärkelsen ta bort vatten för att koncentrera näringsinnehållet. Det visar JTI i en ny rapport. Däremot kan det finnas nytta både i form av minskad övergödning och minskad klimatpåverkan.

Djurens gödsel består liksom människornas mest av vatten och det kostar mycket pengar att transportera vatten. Samtidigt leder transporterna till flera olika slags negativ påverkan på miljön och packningsskador vid spridning på åkermark. Därför har JTI på uppdrag av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) studerat möjligheter med gårdslösningar för att koncentrera näringsämnen i stallgödsel.

Två olika metoder

Forskare på JTI har läst om hur andra lyckats med att med olika metoder processa gödsel på gårdar. De har även besökt anläggningar i Finland och i Italien. De har därefter valt att fördjupa sig i två olika metoder: mekanisk separering följt av filtrering med UF (ultrafiltrering) och RO (omvänd osmos) och mekanisk separering följt av aerob (luft) behandling av gödsel. Prestandan hos båda metoderna har jämförts med spridning av vanlig obehandlad svin- och nötflytgödsel. Eftersom en stor del av vitsen är att behöva köra mindre vatten blir transportavståndet till åkrar viktigt och här har de räknat med 1, 2, 5, 10, 20 och 50 km medeltransportavstånd.

Olönsamt

Förutom kostnaden för att köpa in och driva koncentreringsanläggningen tillkommer kostnader för att det uppkommer fler fraktioner att hantera. På gårdar med flytgödsel tillkommer byggnation av lagringsplatta för den fasta fasen. Hur stor kostnaden per ton gödsel blir beror förstås på hur mycket anläggningen utnyttjas men den generella slutsatsen är att det blir dyrare än att sprida obehandlad gödsel. Se tabellen.

Viktigt med vätskefasen

Men även om det generellt inte är lönsam att processa stallgödsel betyder det inte att det inte skulle vara lönsamt för någon. Verkligheten består av tusentals olika gårdssituationer som alla har unika beräkningsförutsättningar. En viktig faktor är hur ren vätskefasen blir. I fallet med koncentrering av folkgödsel, alltså i kommunala reningsverk, anses vätskefasen så ren att den kan släppas ut i sjöar och vattendrag. För att få den så ren även från djurens gödsel kan det behövas efterbehandling som kan vara i en våtmark eller annat.

Miljönyttan beror på

Koncentrering av gödsel kan vara både bra och dåligt för miljön. I denna studie minskade övergödningseffekten för både svin- och nötflytgödsel och mest för den senare där det var ganska stor skillnad. Klimatnyttan beror till stor del på om och hur mycket lustgas som bildas vid koncentreringen. I fallet med aerob behandling av svingödsel blev det större påverkan på klimatet jämfört med spridning av vanlig svingödsel. I de tre andra fallen blev det istället minskad påverkan.

Kostnad i kronor per ton gödsel. Och miljökostnad i form av övergödning (NO3e/ton) och klimat (CO2e/ton)

Beskriver tabellens innehåll

Svingödsel

kronor/ton

NO3e/ton

CO2e/ton

Obehandlad

190

6,2

91

Aerob behandling

317

4,1

127

Filtrering

375

4,6

32

Nötgödsel

Beskriver tabellens innehåll

Obehandlad

220

10,4

78

Aerob behandling

312

3,0

65

Filtrering

415

5,6

37

Sidan uppdaterades 2019-05-16 av Alexander Regnér

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp