Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Beskrivande bildtext

Bild:SLU

Ny karttjänst visar lerhalten över gården

11 april 2017

Nu lanseras en ny funktion i webbapplikationen Markdata.se som kan generera en lokalt anpassad lerhaltskarta för den egna gården. Tjänsten är gratis, öppet tillgänglig och ger möjlighet för lantbrukare som inte har någon egen markkartering att ta del av lerhaltsanalyser för den egna gården.

– Detta är unikt. Det är faktiskt möjligt att det inte finns något motsvarande system i hela världen, säger Kristin Piikki, forskare vid enheten för precisionsodling och pedometri vid institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som inte sett något liknande system internationellt.

Optimerade åtgärder

Markdata.se som lanserades förra året är en tjänst för precisionsodlingsändamål, det vill säga optimerade växtodlingsåtgärder på varje del av fältet när det gäller till exempel mängden utsäde, växtnäring, växtskyddsmedel och kalk. Grunden för markdata.se är den Digitala åkermarkskartan (DSMS) som tagits fram av SLU och Sveriges geologiska undersökning (SGU). Kartan visar lerhalten i åkermarkens matjord i större delen av landet.

Anpassar utsädesmängden

I kartan lanseras nu en ny webbapplikation där egna markkarteringsfiler med lerhaltsanalyser laddas upp och kombineras med den Digitala åkermarkskartan (DSMS). Efter den lokala anpassningen av kartan går det att göra en tilldelningsfil som styr såmaskin eller spridare, till exempel genom att anpassa utsädesmängden. I delar av fältet med hög lerhalt där grobarheten ofta är sämre kan utsädesmängden ökas för att få ett lagom tätt bestånd över hela fältet.

Tre kartor

Efter att de egna kartorna laddats in skapas tre olika kartor: den nationella kartan, kartan utifrån de egna proverna eller en anpassning av den nationella kartan i kombination med proverna.
– Sedan räknar programmet ut vilken karta som är bäst och mest representativ, förklarar Kristin Piikki.

Ökad precision i odlingen

Förhoppningen är att kartan ska göra att precisionen i odlingen ökar ytterligare så att åtgärderna blir optimala på varje del av fältet när det gäller mängden utsäde, växtnäring, växtskyddsmedel och kalk, vilket är bra både för ekonomin och miljön. Tillsammans med andra system som CropSAT.se är förhoppningen att applikationen ska kunna underlätta så att precisionsodling inte längre bara är något för entusiaster.

Utan kostnad

Systemet är i drift och kan användas utan kostnad. På markdata.se finns en manual som förklarar hur webbapplikationen kan användas. Forskarna arbetar nu vidare med en funktion som ska ge underlag för att ladda upp egna pH-analyser som underlag för pH-kalkning som beräknas vara i drift inom ett år. Bakom applikationen ligger SLU i samarbete med Hushållningssällskapet Skaraborg med finansiering av Stiftelsen lantbruksforskning (SLF). Utveckling och drift sköts av Dataväxt AB.

 

Källa: SLU lanserar unik interaktiv markkarta för bättre precision i odlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer kunskap:

  • Markdata.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Precisionsskolan.seöppnas i nytt fönster
  • Den 19 april arrangerar Greppa Näringen en distanskurs för rådgivare om CropSAT och Markdata.se. Sista anmälningsdag: 17 april.

Sidan uppdaterades 2019-06-04 av Alexander Regnér

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp