Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Samma kväveutlakning per skördad mängd kväve

Foto: Mårten Svensson

Samma kväveutlakning per skördad mängd kväve

07 april 2017

I en fransk studie på 14 gårdar var kväveutlakningen 23 procent lägre i en ekologisk växtföljd än i en konventionell. Men uttryckt i förhållande till mängden skördat kväve var det ingen skillnad. Forskningen var deltagardriven och samtliga lantbrukare var villiga att prova nya odlingsmetoder.

Det är ont om fakta om kväveutlakning från ekologiska gårdar i Frankrike och därför har franska forskare genomfört en annorlunda studie på sex ekologiska och åtta konventionella gårdar. Forskningen bedrevs att hos lantbrukarna för att studera deras verkliga odling. De 14 gårdarna låg i olika delar av floden Seines avrinningsområde, det är den som rinner genom Paris. På sammanlagt 63 fält grävdes keramiska sugkoppar ner på 90 centimeters djup. Med dem kan man samla upp markvätska och mäta innehåll av exempelvis nitrat som i denna studie. På ekogårdarna var växtföljden 7-9 år varav tre år i rad av baljväxten alfalfa medan växtföljden på de konventionella gårdarna var 2-4 årig med vete, raps, majs och sockerbetor.

23 procent lägre kväveutlakning

Den genomsnittliga kväveutlakningen per hektar var 23 procent lägre från de ekologiska fälten jämfört med de konventionella. Eftersom de växter som odlades inte var samma i de båda systemen går det inte jämföra gröda för gröda. Istället har forskarna satt utlakningen i relation till avkastningen i form av hur mycket kväve som skördas. Den genomsnittliga skörden för de båda växtföljderna skiljer sig inte mycket. Ett par saker sticker ut och den ena är att alfalfaavkastningen var hög och mellan 200 och 250 kg per hektar för de tre åren. Den andra är att den ekologiska veteskörden var 51 respektive 83 kg kväve per hektar och den konventionella 161. Omräknat till kilogram skördat kväve per kilogram utlakat kväve var det ingen säkerställd skillnad mellan de båda odlingssystemen.

Tre saker styrde utlakningen mycket

Forskarna observerade att tre faktorer var extra viktiga för storleken på kväveutlakningen. Den första var förekomsten av fånggrödor som var viktiga för att minska utlakningen. De skriver dock att lantbrukare fortfarande ofta är ovilliga att odla fånggrödor men inte nödvändigtvis lantbrukarna i denna studien. Det andra var att odlingen av fleråriga baljväxter kan vara riskfylld. Den biologiska kvävefixeringen under de tre alfalfaåren var upp till 340 kg kväve per hektar. Till sist pekar de ut höstspridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel som rötrest från biogas som en risk.

Involverar lantbrukarna i forskningen

En lärdom av studien var att de deltagande lantbrukarna var intresserade av att diskutera data om sina gårdar och var villiga att prova nya metoder. Forskarna beskriver lantbrukarna som ”practical experimentalists” och lyfter fram den typen av forskning som de gjort där lantbrukarna involveras. Alla lantbrukarna ville fortsätta medverka efter projekttiden och forskarna avslutar med att samarbete mellan lantbrukare, forskare och andra visade lovande åtgärder för renare vatten och som är anpassade till lokala jordar och väder.

 

Källa: A participative network of organic and conventional crop farms in the Seine Basin (France) for evaluating nitrate leaching and yield performancelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Benoit, Marie; Garnier, Josette; Beaudoin, Nicolas; Billen, Gilles. Agricultural Systems , Volume 148 – Oct 1, 2016 

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp