Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Västra Götaland Årets fosforlän

Foto: Dennis Wisström

Västra Götaland Årets fosforlän

06 april 2017

Lantbrukare gör många frivilliga miljöåtgärder. Greppa Näringen satsar just nu på att öka kunskapen om fosforförluster från lantbruket. Vi uppmanar alla län att satsa på rådgivning om fosforåtgärder. Västra Götalands län satsade allra mest under 2016 och har därför utsetts till ”Årets fosforlän”.

Motiveringen lyder: ”Västra Götaland har haft tydligt fokus på åtgärder mot fosforförluster i enskild rådgivning och gruppaktiviteter och framgångsrikt kommunicerat fosforfrågor i olika sammanhang.”

– Det är jätteroligt! Länsstyrelsen, rådgivarna och lantbrukarna har verkligen gemensamt satsat på fosforfrågorna under året och därför känns det fantastiskt att det uppmärksammas. Det sporrar oss att jobba vidare! säger Eva Magnusson, ansvarig för Greppa Näringen på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Rådgivarens erfarenheter

Kristian Jochnick är en av de rådgivare som gjort många rådgivningsbesök på gårdar under året som resulterat i konkreta åtgärder mot fosforförluster.

– Genom att använda lantbrukarens kunskap om sina marker i kombination med min erfarenhet som rådgivare är det inspirerande för båda parter att hitta rätt typ av åtgärd både på och utanför fältet. Det handlar om att få lantbrukaren att se att åtgärder som gynnar grödan också minskar risken för förluster av fosfor, säger Kristian Jochnick.

Lantbrukarens motivation till åtgärder

Bröderna Dick och Kjell Johansson driver gården Tromberg utanför Brålanda. De brukar drygt 500 ha, främst lerjordar, där de odlar spannmål, trindsäd och oljeväxter. Höga skördar med väl avvägda insatser är deras motto.

– Förra året köpte vi en N-sensor eftersom jag är intresserad av teknik och vet vilken nytta den gör. Vi har nyligen markkarterat och jag vill använda precisionstekniken för att jämna ut ojämnheter bland annat i fosforkartan. Då miljö och ekonomi går hand i hand tvekar jag inte om att göra en sådan åtgärd. När jag tillsammans med rådgivaren från Greppa Näringen diskuterade strukturkalkning hittade vi också genast några lämpliga områden, säger Dick Johansson.

Johnny Solberg från Hallebo Gård i Grästorp anlade en våtmark för att minska fosforförlusterna.

– Anledningen var att vi hade ett stycke mark som ständigt översvämmades. Men det växte så bra där så jag ville inte lägga marken i träda. Så en våtmark blev lösningen. Och det blev verkligen en win-win-lösning. En våtmarksrådgivare från Greppa Näringen såg till att våtmarken funkar miljömässigt. Fosforn hinner sedimentera och jag ser med blotta ögat att vattnet är mycket klarare vid utloppet, vilket är ett bevis på att den fungerar. Och vi kan nu bruka åkermarken runt våtmarken igen och får goda skördar, säger Johnny Sohlberg.

Tema fosfor

– Vi vill få fler lantbrukare att ta en mer aktiv roll och genomföra de åtgärder som krävs för att minska fosforförlusterna till sjöar och vattendrag och visa att mycket kan göras med frivillighet och miljöersättningar, säger Stina Olofsson, projektledare för Greppa Näringen.

Greppa Näringens fosforkampanj 2016-2017 ska öka rådgivarnas och lantbrukarnas kunskap om fosforförluster och miljöeffekterna av olika åtgärder. Läs mer om Greppa Näringens fosforkampanj greppa.nu/fosforkampanj

 

För mer information kontakta:

Eva Magnusson, ansvarig Greppa Näringen Länsstyrelsen Västra Götaland, 010-224 53 06, eva.magnusson@lansstyrelsen.se

Stina Olofsson, projektledare Greppa Näringen, 070-595 52 31, stina.olofsson@jordbruksverket.se

Johan Malgeryd, kampanjledare för fosforkampanjen, 036-15 85 12, 070-201 95 59, johan.malgeryd@jordbruksverket.se

Sara Stjernholm, kommunikationsansvarig Greppa Näringen, 08-787 51 49, sara.stjernholm@lrf.se

Kontakta oss gärna om du vill ha pressbilder och hitta en lantbrukare eller rådgivare att intervjua nära dig.

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen.

Relaterade nyheter

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp