Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Nya affärer för lantbruket genom  betalning för ekosystemtjänster

Foto: Tilla Larsson

Nya affärer för lantbruket genom betalning för ekosystemtjänster

05 april 2017

Nu utvärderas 16 pilotprojekt inom betalning för ekosystemtjänster i en ny rapport av det brittiska departementet för miljö, livsmedel och landsbygdsfrågor (Defra).

Pilotprojekten spänner över olika områden och i flera av dem är det lantbrukare som erbjuder tjänster. Flera av projekten har i ett initialt skede visat sig genomförbara. De projekt som var baserade i ett avrinningsområde såg ut att ha störst potential. Ett exempel är projektet vid floden Fowey i Cornwall i sydvästra England som genomförts av University of East Anglia och miljöorganisationen Westcountry Rivers Trust.

”Omvänd auktion”

I projektet har så kallade ”omvända auktioner” använts för att investera i gårdar som vill göra åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i flodens avrinningsområden. Alla lantbrukare i området fick ge bud på vilket ekonomiskt stöd de skulle behöva från företaget South West Water för att gå vidare med investering i ett visst projekt. Auktionen stimulerade konkurrens mellan lantbrukarna genom att gynna de bud som gav mest värde för pengarna, det vill säga störst miljönytta i förhållande till budets storlek.

Minskade kostnader för rening av dricksvatten

Ett annat projekt med fokus på lantbruket ligger i Cotswolds avrinningsområde (övre Themsen) som hotas när gräsmarker omvandlas till odlingsmark. Diskussioner har förts med flera företag, bland annat Thames Water, som hoppas minska kostnaderna för rening av dricksvatten, särskilt för att avlägsna bekämpningsmedlen metaldehyd, propyzamid och karbetamid samt energibolaget Ecotricity som vill utvinna biogas genom hållbar markanvändning i området.

Brist på förståelse för naturens tjänster

En gemensam utmaning i projekten var bristen på förståelse kring vilka tjänster naturmiljön kan leverera, vilket gjorde det svårt att engagera viktiga aktörer. Kontraktsfrågor var en annan utmaning. Vid markbaserad betalning för ekosystemtjänster behövs långtidskontrakt, vilket lantbrukare i vissa fall kunde vara ovilliga till. I andra fall hindrades processen av brist på förtroende mellan aktörerna. I ett projekt var till exempel de lokala myndigheterna ovilliga att betala lantbrukare för kostnadseffektiva markskötselåtgärder för att minska diffusa föroreningar, eftersom man inte ville ”belöna förorenaren”.

Rapporten tar ett helhetsgrepp på pilotprojekten och sammanfattar de viktigaste lärdomarna. Mer detaljerad information kring respektive projekt går att ta del av via länkar i rapporten.

Betalning för ekosystemtjänster

  • Betalning för ekosystemtjänster innebär att användare av naturens tjänster betalar eller finansierar dem som erbjuder dessa tjänster.

  • En målsättning är att identifiera områden som i dagsläget inte täcks in av en fungerande marknad, men som ändå har potential att klara sig utan bidrag och välgörenhet.

  • Betalning för ekosystemtjänster är ett växande område globalt och transaktionerna uppgick år 2011 till mer än 8 miljarder US-dollar.

  • Så kallad additionalitet är en viktig princip inom betalning för ekosystemtjänster. Det innebär att åtgärderna ska vara något utöver det vanliga. Det ska vara något mer än det som förväntas av markägare utifrån de lagstadgade skyldigheterna eller åtgärder som annars inte skulle blivit av.

Källa:
Rapporten Payments for Ecosystem Services: Review of pilot projectslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, 2012-2015, Department for Environment, Food & Rural Affairs, uppdaterad den 15 december 2016.

Läs mer:
Slutrapport om auktionsprojektet i Fowey, Payment for Ecosystem Services Pilot Project: The Fowey River Improvement Auctionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Final Report.

Slutrapport för projektet i Cotswold: Cotswold Catchment Payments for Ecosystem Services Pilot. Catchment Based Approach Collaborative Project Demonstrating the Integrated Local Delivery Framework. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En översikt över alla pilotprojekten finns på Ecosystem Knowledge Networks webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp