Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

2 000 demogårdar leder växtskyddsarbetet

Foto: Mårten Svensson

2 000 demogårdar leder växtskyddsarbetet

31 mars 2017

I Frankrike har ett nätverk med 2 000 demogårdar byggts upp för att aktivt minska användningen av kemiska växtskyddsmedel. I de tusentals odlingssituationer som följts framträder vad som görs på de gårdar som redan har låg användning.

Liksom i andra länder finns en handlingsplan i det stora jordbrukslandet Frankrike för att minska användningen av kemiska växtskyddsmedel. Deras plan startade 2008 och målet var att till år 2018 minska med 50 procent. Nyligen har dock målet flyttats fram till år 2025. Målet är uppenbarligen svårt att nå och många olika saker behöver görs.

Nätverk med 2 000 gårdar blir unik databas

En sak som gjorts är att skapa ett nätverk med2 000 demonstrationsgårdar som betjänas av 200 rådgivare. Lantbrukarna har åtagit sig att minska beroendet av kemiskt växtskydd och rådgivarna hjälper till att skräddarsy en strategi för hur det ska gå till. Demogårdarna är utspridda över hela landet vilket gör att det på dem råder tusentals olika kombinationer av klimat, jordarter, grödor och växtföljdssituationer. För var och en av dem råder en specifik växtskyddsituation med både låg och hög användning. Det har forskare nu sammanställt och analyserat för att dra slutsatser om hur beroendet av kemiskt växtskydd kan minska.

Vad utmärker odling med lite kemiskt växtskydd?

I de många odlingskombinationerna finns många exempel på betydligt lägre användning av kemiskt växtskydd än i andra liknande situationer. Det går alltså att minska och forskarna betonar att det finns flera vägar dit och att det måste anpassas för varje gård. En fördel med denna studie jämfört med fältförsök är att resultaten bygger på odlingsåtgärder som lantbrukarna redan gör och där användbarheten av en metod inte behöver bli lika ifrågasatt.

Några faktorer utmärker sig som ofta förekommande på de gårdar och växtodlingssituationer som har låg användning.

 • Mixed farmning (Nötkreatur på gården)
  Gårdar med nötkreatur är mindre beroende av kemiska växtskyddsmedel. Forskarna menar att fodergrödor, inte minst vall, generellt är mindre beroende av kemiska växtskyddsmedel och på en gård där sådana odlas ges större möjlighet till varierad växtföljd. Överhuvudtaget lyfter forskarna att kombinationen djur och växtodling på en gård gör den mera robust. Liknande tankar om att minska specialiseringen och fördela djur och stallgödsel jämnare har förts fram av andra som viktigt för att minska näringsläckage.
 • Varierad växtföljd och undvik monokultur
  Allt som de franska forskarna ser i sina analyser är inte precis breaking news men de ser tydligt att gårdar med varierad växtföljd, även om de inte har djur, är mindre beroende av kemiska växtskyddsmedel.
 • Plöj då och då
  Att plöja då och då framträdde som en faktor som gav lägre användning av kemiska växtskyddsmedel.
 • Sänk dosen
  70 procent av höstvetet i norra och mellersta Frankrike på de aktuella gårdarna fick lägre doser och på all majs i västra Frankrike tillämpades sänkt dos.

Källa: Plänk till annan webbplatsrofiling farming management strategies with contrasting pesticide use in Francelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Lechenet, Martin; Makowski, David; Py, Guillaume; Munier-Jolain, Nicolas. Agricultural Systems, Volume 149 – Nov 1, 2016 

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp