Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Släpslangar minskar fosforförluster

Foto: Mårten Svensson

Släpslangar minskar fosforförluster

17 mars 2017

Spridning av flytgödsel med släpslangar istället för bredspridning minskar inte bara avgång av ammoniak utan även fosforförlusterna blir lägre. Det framkommer i en ny studie på Nordirland när flytgödsel spred på vall under vinter och vår.

Flytgödsel sprids i allt större utsträckning med släpslangar istället för bredspridning med spridarplatta. I Sverige har tekniken vuxit fram till stor del för att minska ammoniakavgången genom att kunna lägga gödseln på marken i skydd av en växande gröda. I ett nytt fältförsök på Nordirland har en grupp forskare belyst vilken betydelse det har för fosforförluster att sprida på vall med släpslangar eller bredspridning.

48 rutor med låtsasregn

I försöket spreds flytgödsel från kor, motsvarande 20 ton per hektar, vid fyra olika tillfällen: 7 december, 18 januari, 1 mars och 12 april. Flytgödsel spreds med släpslangar, med bredspridning eller inte alls (kontroll). Efter varje spridningstillfälle vattnades försöksrutorna för att efterlikna regn och det gjordes 2, 9 och 16 dagar efter spridning utom en gång då det var fruset. Regnintensiteten valdes som ett regn på 20 mm per timme som inträffar i den trakten en gång per år i medeltal. Försöksrutorna var 0,5 kvadratmeter och fältet sluttade svagt så att det ytavinnande vattnet kunde samlas upp från var och en av de 48 rutorna.

Släpslangar bättre

Fosforhalten i det ytavrinnande vatten var som väntat högre där flytgödsel spridits jämfört med kontrollrutorna där inget spreds. Försöket visar tydligt att fosforförlusterna var lägre där flytgödsel spreds med släpslangar jämfört ed platta. Löst fosfor, partikelbunden fosfor och totalfosfor minskade med respektive 41, 25 och 32 procent vid regn två dagar efter spridning. Det beror troligen på en mindre kontaktyta för regnet för gödseln spridd med släpslangar då den är i strängar. Eftersom grässtråna även på vintern är något högre upp än flytgödseln på markytan minskar de regnets kraft att slå sönder och erodera gödseln. Resultatet stämmer med en annan liknande studie gjord på sommaren där släpslang och bredspridning jämfördes.

Markens fukthalt viktigare än datumet för spridning

Ett annat resultat var att fosforförlusterna var större vid spridning i mars än i januari. Det får forskarna att skriva att ett kalenderbaserat sätt att styra lantbrukarnas spridning ibland kan fördröja spridning till ett tillfälle med större risk. På sätt och vis är metoden med att datumreglera spridningen en eftergift för att kunna utöva kommunal miljötillsyn. Det skulle vara svårt att istället för datum ha markfuktsregler. Och som regel är marken fuktigare under vinterhalvåret.

 

Källa: Impact of slurry application method on phosphorus loss in runoff from grassland soils during periods of high soil moisture contentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. McConnell, D.A.; Doody, D.G.; Elliott, C.T.; Matthews, D.I.; Ferris, C.P. Irish Journal of Agricultural and Food Research , Volume 55 (1) – Jun 1, 2016

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp