Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Beskrivande bildtext

Foto: Carin Clason

Bättre foderutnyttjande i ett varmare klimat

08 mars 2017

Ett varmare klimat minskar mjölkkornas foderintag och mjölkproduktion, samtidigt som effektiviteten att omvandla foder till mjölk ökar. Men effektiviteten kan skilja mellan hög- och lågavkastande kor. Det visar försök på Holsteinkor från Skottland.

Framöver kommer det att bli viktigt att förstå hur vädret påverkar foderintag och fodereffektivitet för att kunna satsa på rätt avelsstrategi. Ett högre foderutnyttjande gör produktionen mer klimatsmart och lönsam.

Ett varmare klimat kan ses som ett hot för effektiv mjölkproduktion. Högavkastande kor kräver ett högt intag av torrsubstans för att klara en hög mjölkproduktion, men det kan ge upphov till värmestress i kroppen.

Hög- och lågavkastande kor

Studien från sydvästra Skottland undersökte sambandet mellan klimat(väder)värden och dagligt foderintag, mjölkavkastning och foderutnyttjande. Forskarna undersökte också hur kornas genetik påverkade mjölkavkastning och foderutnyttjande vid olika väderlek. På försöksgården fanns två avelslinjer, en med de högsta avelsvärdena för kilo fett och protein i Storbritannien och en med mer normal nivå.

Studien utfördes under 8 år i en försöksladugård med öppna sidor, utan någon form av mekanisk styrning av inomhusklimatet. Skillnaderna mellan utomhus- och inomhusvärderna för temperatur, fuktighet och vindhastighet var förvånande små.

Skillnad mellan olika kor

En av frågeställningarna i studien var att det är skillnad på hög- och medelavkastande kors förmåga att effektivt producera mjölk vi förändrade väderförhållanden. Forskarna förutspådde att om de termiska värdena, som temperatur, solinstrålning, relativ fuktighet och vindhastighet ökade, så skulle korna minska foderintaget. Därmed kan de använda mer resurser på att reglera kroppstemperaturen istället för på mjölkproduktion.

Olika foderutnyttjande

Resultaten visade att när temperaturen ökade, minskade foderintaget och mjölkproduktionen, samtidigt som effektiviteten att omvandla foder till mjölk ökade. Forskarna fann skillnad mellan de kor som hade höga fett- och proteinvärden och de kor med mer normala värden. De kor höga fett- och proteinvärden uppvisade ett högre foderutnyttjande. Det kan antingen bero på att de har olika känslighet för väderpåverkan eller att de har olika sätt att hantera det.

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp