Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Större produktion av parmaskinka gav mindre klimatpåverkan

Foto: Per G Norén

Större produktion av parmaskinka gav mindre klimatpåverkan

03 mars 2017

Klimatpåverkan från uppfödningen av grisar för den välkända parmaskinkan är betydligt större än den från vanlig grisuppfödning i andra EU-länder. Det beror på att grisarna är äldre och tyngre. Men det går att minska utsläppen främst genom förbättrad reproduktion, visar en ny studie.

I Italien föds årligen cirka 13 miljoner grisar upp. Det kan jämföras med cirka 2,5 miljoner i Sverige och cirka 25 miljoner i Danmark. Den italienska produktionen är i huvudsak inriktad på att föda upp tunga grisar. Med tunga grisar menas att de ska väga minst 160 kg vid slakt och reglerna är skapade för att få fram lufttorkad skinka som den välkända parmaskinkan. Parmaskinkan är namnskyddad av EU liksom svensk Västerbottenost och 1 500 andra matvaror.

Sex gårdar i Po-dalen utvalda

En grupp italienska forskare har gjort en livscykelanalys (LCA) över all slags miljöpåverkan från uppfödning av grisar för parmaskinka. Sex gårdar i Po-dalen i norra Italien valdes ut. De två största säljer drygt 15 000 grisar per år och de andra mindre än 5 000 per år. Medelarealen på gårdarna var cirka 200 hektar. Den så kallade funktionella enhet forskarna valt är ett kg av grisens levandevikt. Det skiljer denna studie från en del andra i Europa där den funktionella enhet som ofta används är ett kg benfritt kött och där den vanligaste uppfödningsformen är grisar vid slaktvikt kring 120 kg.

Högre ålder för smaken

För att den rätta smaken för lufttorkad skinka ska utvecklas måste grisarna bli minst 9 månader. Äldre grisar har sämre foderomvandling vilket ökar foderförbrukningen och miljöpåverkan av foderodling har mycket stor betydelse för utfallet i en livscykelanalys. Självförsörjningsgraden av foder var knappt 20 procent i medeltal på gårdarna. Den vanligaste ingrediensen i fodret var majs följt av vetekli och sojamjöl.

Äldre gris ger högre miljöpåverkan

I den italienska studien beräknades klimatpåverkan till 4,25 kg koldioxidekvivalenter per kg levandevikt. I nio andra europeiska studier var spännvidden i klimatpåverkan från 2,55 till 2,97 kg koldioxidekvivalenter per kg levandevikt.

I en svensk studie från 2009 där man beräknade klimatpåverkan per kg benfritt kött var resultatet 4,6 kg koldioxidekvivalenter för ekologisk gris.

Stor förbättringspotential finns

Det skiljer från 2,7 till 5,8 kg koldioxidekvivalenter per kg levandevikt mellan de sex gårdarna i studien. De två faktorer som mest förklarar skillnaden är storleken på gårdarna där utsläppen var lägre på de stora gårdarna. Den andra viktiga faktorn var reproduktionen, alltså antal kultingar som suggan får som överlever.

Ett sätt att minska klimatpåverkan är att använda mer lokalodlat proteinfoder istället för att importera soja. Men i dagsläget är det svårt för uppfödarna att få använda nya proteinkällor eftersom regler för uppfödningsformen inte tillåter vad som helst då det finns risk att smaken på köttet ändras.

 

Källa: Environmental impact of the typical heavy pig production in Italylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Bava, Luciana; Zucali, Maddalena; Sandrucci, Anna; Tamburini, Alberto. Journal of Cleaner Production , Volume 140 – Jan 1, 2017

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp