Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Biogas från täckgrödor och skörderester är positivt för miljö och klimat

Foto: shutterstock

Biogas från mellangrödor och skörderester är positivt för miljö och klimat

24 februari 2017

Mellangrödor som odlas i följd med huvudgrödor kan ha flera positiva effekter för miljö och klimat. Skördas mellangrödan kan den dessutom bidra till att öka produktionen av biogas, enligt en artikel om det österrikiska projektet Syn-Energy.

Tidigare studier visar att användning av mellangrödor för biogasproduktion inte är någon utbredd företeelse, skriver artikelförfattarna, som tittat närmare på projekt i Tyskland, Danmark, Frankrike och Tjeckien. De konstaterar att de flesta projekten fokuserat på den praktiska användningen och möjligheterna att öka skörden och lönsamheten.

Spretiga rekommendationer

Skördens storlek i projekten varierade mellan ett och sju ton torrsubstans. Enligt artikeln spretar rekommendationerna i tidigare studier. Det är inte möjligt att utläsa någon ”bästa praxis” och det har knappast gjorts några studier alls om effekterna på miljö och klimat.

Fokus på miljö och klimat

Projektet Syn-Energys övergripande syfte har varit att undersöka vilket energiutbyte som är möjligt att uppnå utan att konkurrera om odlingsmark eller påverka matsäkerhet och lantbrukets hållbarhet på ett negativt sätt. Praktiska fältförsök har gjorts där olika blandningar av mellangrödor testats. Blandningarna har haft en andel baljväxter på upp till 50 procent.

1300 kubikmeter metan per år

Projektet som avslutades i maj 2015, visar att det går att få ut ett bruttoenergiutbyte om i medeltal cirka 1300 kubikmeter metan per år från 4,5 ton torrsubstans mellangröda. Nettoenergiutbytet om man tar hänsyn till den totala energi som investerats från odling till komprimering för biobränsleanvändning, är 1000 kubikmeter metan per år.

Mindre ekologiskt fotavtryck

Det ekologiska fotavtrycket från åkerbruket skulle kunna minskas med ungefär 50 procent med tanke på substitutionen av naturlig gas med den metangas som produceras från mellangrödorna.

Ökad acceptans för biogas

Den kritik som idag riktas mot biogasproduktion skulle inte längre utgöra ett problem om majs ersätts med mellangrödor, argumenterar artikelförfattarna. Att använda blommande växter som ger näring till bin och andra insekter skulle också kunna skapa en högre acceptans hos allmänheten, vilket i sin tur skulle kunna bidra till ökad expansion av biogasproduktionen, enligt slutsatserna i artikeln.

 

Läs mer: Biogas från Cover Crops and Field Residues: Effects on Soil, Water, Climate and Ecological Footprintlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Manfred Szerencsits, Christine Weinberger, Maximilian Kuderna, Franz Feichtinger, Eva Erhart och Stephan Maier, International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering, Vol: 9, No: 4, 2015.

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp