Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

98 procent rening med biobädd i tre steg

Foto: Mårten Svensson

98 procent rening med biobädd i tre steg

17 februari 2017

En ny design på biobädd klarade att i tre steg rena 98 procent av rester av växtskyddsmedel i spill- och tvättvatten. Det visar nya försök från Storbritannien.

Med biobädd i växtskyddssammanhang menas en plats där sprutan kan fyllas och tvättas och där eventuellt spill och tvättvatten kan passera genom en biologiskt aktiv bädd och växtskyddsmedel brytas ner i så stor utsträckning som möjligt. Många av idéerna om hur biobäddar bör konstrueras kommer från svenska forskare.

Två steg med rening

På en stor gård på 2 000 hektar i Norfolk i England testades en biobädds förmåga att rena spill av växtskyddsmedel. Cirka 80 procent av gårdens areal odlas med öppen växtodling (inte vall) i en sjuårig växtföljd med spannmål, oljeväxter och sockerbetor. Det gör att en hel del växtskyddsmedel används. Biobädden byggdes i tre delar:

  1. En 20 x 9 meters betongplatta med tak över där den självgående sprutan kan köras in och tvättas och fyllas. Vattnet samlas i en behållare.
  2. I steg 2 droppvattnas det uppsamlade tvättvattnet över en 7x7 meter och 1,2 meter djup bädd. Bädden består av en 1-2-1 mix med torvfri kompost – hackad vete- och kornhalm – matjord. Ytan är gräsbevuxen.
  3. Det tredje och sista steget består av en 200 m2 yta där det uppsamlade vattnet från steg 2 droppvattnas med slangar nedgrävda strax under markytan. Så ser tre-stegsreningen ut.

Två års provtagning

För att kunna mäta har forskarna grävt ned 10 keramiska sugkoppar på 45 cm djup och 10 sugkoppar på 90 cm djup för att kunna ta prov på markvattnet i steg 3. Prover togs sedan under två år och forskarna skriver att dem veterligen är det första gången prover tagits under så lång tid för en biobädd i verklig drift. Sammanlagt är anläggningen gjord för att kunna rena 15 000 liter vatten per år.

86 olika växtskyddsmedel analyserades

Medelkoncentrationen i ingående vatten, alltså uppsamlat tvättvatten, var 43 334 mikrogram per liter. Efter biobädden men före fältet var det 3 647 mikrogram per liter. Motsvarande koncentration i de keramiska sugkopparna var 57 och 102 mikrogram per liter vid 45 respektive 90 cm djup. Det betyder att 92 procent bryts ner i själva biobädden och ytterligare 5-6 procent renas i fältet efter biobädden till cirka 98 procents rening.

Jordarten påverkar

Forskarna beskriver konstruktionen av anläggningen som ett stort steg framåt för miljön jämfört med hur det gick till tidigare på gården. Men även om det är hög reningsförmåga i själva biobädden är utgående koncentration hög och det efterföljande steget med att infiltrera i matjord nödvändigt. Att koncentrationen är högre på 90 än 45 cm förklarar forskarna med att de översta 50 cm jordlager är siltig lera och därunder följer sand. Det gör att sorption av växtskyddsmedel till lermineral i de översta 50 cm kan ha påverkat. Dessutom kan sprickor, som ofta finns i lerjordar, ha orsakat så kallat makroporflöde där vatten inte infiltrerar sakta på bred front utan det kortsluts och vatten rinner snabbt djupt ner i markprofilen. I detta fall förbi lera ner till sanden. För att det inte ska utgöra en risk för grundvattnet krävs därför kunskap om fältets jordlager.

 

Källa: Assessing the effectiveness of a three-stage on-farm biobed in treating pesticide contaminated wastewaterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Cooper, Richard J.; Fitt, Peter; Hiscock, Kevin M.; Lovett, Andrew A.; Gumm, Lee; Dugdale, Steve J.; Rambohul, Justin; Williamson, Antony; Noble, Lister; Beamish, James; Hovesen, Poul. Journal of Environmental Management , Volume 181 – Oct 1, 2016 

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp