Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Beskrivande bildtext

Foto: Janne Andersson

Klimat och odlingsåtgärder förändrar grödan

10 februari 2017

Det är viktigt att ta hänsyn till samspelet mellan klimat och odlingsåtgärder vid studier av klimatförändringarnas effekter på grödan. Olika grödor påverkas också på olika sätt av dessa faktorer. Det är några av slutsatserna i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Agricultural and Forest Meteorology.

Enligt artikeln kommer allt mer vetenskapliga bevis för att uppvärmningen i många delar av världen förändrat grödornas fenologi, det vill säga hur grödorna svarar på bland annat årstidsväxlingar. Det finns fortfarande stor okunskap kring vilken roll förändrade odlingsåtgärder spelar och om hur odlingsåtgärderna samspelar med temperaturökningarna.

I Tyskland har studier visat att ökande temperaturer ger kortare fenologiska faser. Andra studier visar att grödans fenologi även påverkas av odlingsåtgärder, som hur tätt grödan såtts samt tidpunkt för sådd och skörd.

Tidigare sådd motverkade klimatpåverkan

Enligt studier på majs i USA och på majs och pärlhirs i nordvästra Iran har tidigare sådd visat sig kunna motverka den negativa effekten av klimatförändringarna genom att en del av den reproduktiva tillväxtfasen flyttas till en kallare del av odlingssäsongen.

I artikeln i Agricultural and Forest Meteorology har forskarna tittat närmare på höstråg och höstraps i Tyskland utifrån observationer gjorda under lång tid, 1960-2013, och undersökt vilka effekter klimat och odlingsåtgärder har på grödornas fenologi.

Grödspecifika förändringar

Enligt studien var de långsiktiga förändringarna av fenologin grödspecifika. Den vegetativa fasen hos höstraps minskade med 4,8 dagar per årtionde under perioden 1979-2013. Motsvarande minskning för höstråg var bara 1,3 dagar per årtionde under perioden 1978-2013. Skillnaden förklaras med förändrad skötsel, exempelvis introduktion av tidigblommande höstrapssorter och förändrade sådatum för höstraps och höstråg.

Höstrågens reproduktiva fas minskade med 0,9 dagar per årtionde mellan 1976 och 2013 som svar på uppvärmningen under perioden. Höstrapsens reproduktiva fas ökade istället med 2,0 dagar till följd av ökad förekomst av sorter som mognar sent och ändrad plantdensitet, vilket överkompenserade temperaturökningens effekt.

Fakta om fenologi

  • Fenologi handlar om studiet av tidpunkten för återkommande händelser i växt- och djurvärlden. Lövsprickning, blomning och frukters mognad är några exempel

  • Svenska fenologinätverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samlar in data kring hösttecken och vårtecken från hela Sverige för att följa effekterna av klimatförändringarna.

Källor: Svenska fenologinätverket, Pan-European Phenology Project

Källa: Climate and management interaction cause diverse crop phenology trendslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Ehsan Eyshi Rezaei, Stefan Siebert och Frank Ewert i Agricultural and Forest Meteorology, 233 (2017).

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp