Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Bönder i omvänd miljöauktion

Foto: Janne Andersson

Bönder i omvänd miljöauktion

27 januari 2017

Lantbrukare fick lämna anbud till ett vattenbolag över vilka miljöåtgärder de ville göra och vad det skulle kosta. Intresset blev stort, anbudet övertecknades och till slut delades fyra miljoner kronor ut för åtgärder på 18 gårdar. Ökad delaktighet hos lantbrukarna och mer miljönytta för pengarna är ett par av slutsatserna av experimentet.

I sydvästra England finns vattenleverantören South West Water som genom sina 82 vattentäkter förser ett stort antal människor med dricksvatten. England är tättbefolkat och det finns många hot mot dricksvattnet. Ett av dem är jordbruket som är omfattande i de aktuella avrinningsområdena där dricksvatten utvinns.

Vattenbolaget anställde egna lantbruksrådgivare

Vattenbolaget har anställt kvalificerade lantbruksrådgivare som uppsöker lantbrukare för att tillsammans göra gårdsvisa åtgärdsplaner. Bolaget betalar 50 procent av åtgärderna och skriver ett kontrakt med lantbrukaren över vilka åtgärder som ska göras. Kontraktet gäller för hela åtgärdens livslängd. Den kan vara 25 år för en ny flytgödselbehållare eller 10 år för ett stängsel som hindrar betande djur från att gå ner i en bäck för att dricka och orsaka förorening.

Omvända auktioner istället

I tre av fyra avrinningsområden arbetar man med traditionell rådgivning som beskrivet ovan och fasta belopp för åtgärder. I ett fjärde avrinningsområde, Fowey river, provar vattenbolaget att istället erbjuda omvänd auktionering av åtgärder. Vattenbolaget avsatte 360 000 pund vilket motsvarar cirka 4 miljoner kronor och bjöd in lantbrukarna att under anbudstiden själva föreslå åtgärder för renare vatten som de kan göra på sina gårdar.

Under den sex veckor långa anbudstiden kom det in 52 förslag på åtgärder från 42 lantbrukare. Kostnaden för åtgärderna i lantbrukarnas anbud uppgick till 776 000 pund, alltså mer än vad vattenbolaget avsatt. Kostnaden för enskilda åtgärderna varierade från cirka 1000 pund till 50 000 pund som var taket för godkända kostnader. Urvalet av vilka som skulle vinna anbudet utgick från hur stor vattenvårdsnytta den föreslagna åtgärden skulle ha. Till slut beviljades 18 av de inkomna anbuden med en medelfinansieringsgrad på 59 procent. Resten betalar lantbrukaren själv.

Åtgärder på gården

Åtgärderna handlade till stor del om åtgärder på själva gården som bättre gödselanläggning, minska avrinning från hårdgjorda ytor och från foderplatser utomhus. Nästan alla som beviljades accepterade dock att också göra åtgärder i fält genom någon av tre god-sed-paket som finns för växtnäring, växtskydd och vatten.

Sammanfattningsvis menar South West Water att testet visar att det fungerade bra i detta fall med en omvänd auktion men i själva rapporten beskrivs också svårigheter som har behövt lösas.

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp