Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Så kommunicerar du klimatfrågor i rådgivningen

Lantbrukarna var mer positiva till anpassningar för ökad resiliens än för att minska utsläppen av växthusgaser, enligt en av rapporterna. Rådgivningen föreslås därför fokusera på olika metoders fördelar när det gäller att öka resiliensen, snarare än deras inverkan för att minska utsläppen av växthusgaser. Som exempel nämns metoder som fånggrödor, reducerad jordbearbetning och hantering av kväve i rapporten. Foto: Mårten Svensson

Skräm inte människor till handling

24 januari 2017

Hur kan kommunikation kring klimatfrågor kommuniceras på ett effektivt sätt? Det är fokus för tre rapporter från Sverige, Norge och USA.

Klimatkommunikation är ett växande fält och det finns inget ”slutgiltigt sätt” att kommunicera de komplexa klimatfrågorna på rätt sätt, konstaterar en rapport från Stockholm Environment Institute. Rapportens syfte är att syntetisera det senaste inom klimatkommunikation. Några principer för klimatkommunikation har dock sållats fram i rapporten:

  1. Känn din publik
  2. Sätt upp tydliga realistiska mål
  3. Försök inte skrämma människor till handling
  4. Förtjäna och upprätthåll tillit
  5. Inse vikten av värderingar och sociala normer samt
  6. Förvänta dig inte att du kommer att ”vinna” varje gång.

Krävs kraftfulla kampanjer

Även om många idag är medvetna om klimatriskerna och hur de bör hanteras, har allmänhetens oro kring klimatförändringen på senare år stagnerat eller till och med minskat i vissa länder, enligt SEI-rapporten. För att nå Parisavtalets mål krävs därför kraftfulla kommunikationskampanjer som mobiliserar medborgarna och åstadkommer omfattande beteendeförändringar, skriver rapportförfattarna.

Positiva budskap leder till handling

I en rapport från norska CICERO Senter for Klimaforskning sammanfattas de faktorer som forskare och kommunikationsexperter anser är viktigast för att engagera människor i klimatfrågan. Även här tas frågan upp om att inte skrämma människor till handling. Budskap om hur de globala klimatförändringarna påverkar livet för fattiga människor i Syd kan öka allmänhetens förståelse för allvaret i frågorna. Att rama in budskap i rädsla och förluster är effektivt för att vi ska minnas budskapet, men kan däremot leda till handlingsförlamning, enligt rapporten. Människors handlingar påverkas i större utsträckning om budskapen fokuserar på positiva konsekvenser av minskade klimatutsläpp, fokus på närhet och konkreta lösningar på lokal nivå. Här gäller att hitta en kombination av budskap med positiv inramning, enligt rapporten.

Fokusera inte på klimatförändring

En rapport från majsbältet i USA har tittat närmare på lantbruksrådgivning kopplad till klimatpåverkan och klimatanpassning. Många lantbrukare och rådgivare i regionen tror inte att mänsklig aktivitet är den huvudsakliga orsaken till klimatförändringen. Möten och workshoppar för lantbrukare och rådgivare kan därför vara mer effektiva när budskapet inte fokuserar på klimatförändring utan istället på jordbrukets sårbarhet för ökade vädervariationer, extremväder och adaptiva skötselstrategier, enligt rapporten. Ett sätt att introducera adaptiva skötselstrategier med fördelar på fält- och gårdsnivå samt för avrinningsområdet föreslogs vara diskussioner om markhälsa och erosionskontroll. Dessa ämnen intresserade alla lantbrukare, även de som var osäkra på eller inte höll med forskningen om klimatförändringarna.


Läs mer: Climate change and agricultural extension. Building capacity for land grant university extension services to address the agricultural impacts of climate change and adaptive management needs of agricultural stakeholders. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterTechnical Report Series: Findings and Recommendations of the Climate and Corn-Based Cropping Systems Coordinated Agricultural Project. Volume 3 of 5. Del I två projekten Sustainablecorn.org och Useful to Usable (USU) genom USDA-NIFA (United States Department of Agriculture – National Institute of Food and Agriculture).

Virksomme klimabudskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Rapport for Naturvernforbundet. CICERO Report 2016:01. Elisabeth Lannoo och Eilif Ursin Reed. Januari 2016.

Building bridges and länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterchanging minds: Insights from climate communication research and practicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Discussion Brief. Stockholm Environment Institute.


Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp