Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Eget fosforprogram från Holländska mjölkbönder

Foto: Janne Andersson

Holländska mjölkbönder startar eget fosforprogram

17 januari 2017

Snart ska Holländska mjölkbönder på nytt ansöka om undantag från EU:s Nitratdirektiv. När EU tog bort mjölkkvoterna överskreds dock också landets fosforkvot. Nu sprider sig oro för att förnyelse inte ska beviljas och under bilan föds kreativiteten och ett eget åtgärdsprogram lanserades.

I Holland har mjölkproducenter, liksom mjölkproducenter i sex andra länder, ett undantag från Nitratdirektivets portalregel om att inte sprida mer än 170 kg kväve per hektar med stallgödsel. Istället får de sprida 250 kg kväve per hektar. Det undantaget är dock villkorat av EU med att fosforinnehållet i kornas gödsel för landet som helhet inte får överskrida 173 000 ton per år. När EU tog bort produktionskvoterna för mjölk ökade dock mjölkproduktionen och fosfortaket överskreds 2015 och kommer sannolikt överskridas både 2016 och 2017. Det gör att det finns en oro för att undantaget inte ska beviljas för 2018-2021. Att inte bevilja undantaget skulle betyda att antalet kor skulle behöva dras ner eller att man får ta till dyra metoder för att processa och exportera gödseln. Därför lanserar nu mjölkbranschen själv ett åtgärdsprogram i tre steg som ska minska fosforinnehållet med cirka 8 200 ton.

1. Mindre fosfor i kornas foder

Foderindustrin kommer själv arbeta aktivt med att minska fosforinnehållet i kornas foder. Det bedöms minska fosforinnehållet i kornas gödsel med 1 700 ton av de aktuella 8 200 tonnen. I korta drag handlar det om att dra ner på fosforinnehållet men det handlar också om att på varje gård göra en fosforkontroll av fodret och undersöka om det går att använda nya råvaror som exempelvis blöta biprodukter från livsmedelsindustrin.

2. Du får betalt om du slutar med mjölkproduktion

500 miljoner kronor kommer delas ut till lantbrukare som slutar med mjölkproduktion under första halvåret 2017. De som är snabba och anmäler sig i början av 2017 kommer få en högre ersättning än de som väntar ett par månader. Bara det antal kor som fanns på gården 13 oktober 2016 kan komma i fråga för ersättning. Beroende på anslutningen till den första teckningsperioden kommer det beslutas om det även ska beviljas ersättning för de som vill dra ner på antalet kor.

3. Kvot återinförd av branschen själv

Milk Money Scheme. Det tredje sättet att få ner fosformängden inriktar sig på lantbrukare som vill fortsätta vara mjölkbönder. Det har bestämts en referensproduktion av mjölk som är gårdens produktion under 2015 – minus 4 procent. Den som under 2017 mjölkar mer än det kommer få 90 procents prisavdrag för den överskjutande mängden. Produktionen på marginalen kommer alltså gå med betydande förlust. Det är obligatoriskt att delta i detta för alla Holländska leverantörer till mejeriet FrieslandCampina.

LU reduction scheme. Som ett alternativ till mjölkmängdsmodellen ovan erbjuds att istället ha antalet kor den 2 juli år 2015 – minus 4 procent som referensantal. Det antalet djur som fanns på gården 1 oktober 2016 får inte överskrida referensantalet. Kontroller kommer göras under 2017 och om för många djur hittas kommer 800 fiktiva liter mjölk läggas till per månad och för varje djur som referensantalet överskrids med. Och för den nya framräknade mjölkmängden görs också 90 procents prisavdrag.

 


Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp