Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Framsteg och bakslag i brittiskt växtskyddsarbete

Foto: Mårten Svensson

Framsteg och bakslag i brittiskt växtskyddsarbete

13 december 2016

Växtskyddsanvändningen blir sakta mer uthållig i Storbritannien visar en ny rapport. Samtidigt finns en del bakslag och den ekologiska odlingen minskar i omfattning sedan flera år.

I Storbritannien finns som i en del andra länder en nationell handlingsplan för att minska miljö- och hälsorisker med växtskyddsmedel. Handlingsplanen består av en mängd samarbeten och aktiviteter och resultatet sammanfattas varje år i en rapport med namn ”Pestides in the UK”.

Risk för en fjärdedel av vattentäkterna

Även i Storbrittannien hittas rester av växtskyddsmedel i yt- och grundvatten. Av 4 678 sjöar och vattendrag i England används 486 som kommunala vattentäkter. Av dem är det 125 stycken, alltså cirka 25 procent, som riskerar att inte klara vattendirektivets krav på grund av rester av växtskyddsmedel. Med risk menas att vattnet behöver eller kan behöva rening innan det används av konsumenter eller att täkten behöver stängas. För risktäkter etableras särskilda ”Safeguard zones” där ett särskilt åtgärdsprogram designas. I en del täkter är det bara ett ämne som orsakar problem. Problemen är störst i östra och södra England och betydligt mindre i Wales och Skottland.

Framsteg och bakslag

Hur arbetet med bättre växtskydd går mäts med många indikatorer och nedan finns exempel på vad de visar.

  1. Cirka en procent av brittiska frukt och grönsaker innehåller högre halt av växtskyddsmedel än gränsvärde för livsmedel. För motsvarande odlade utanför EU översteg cirka sex procent gränsvärdet.
  2. Lagkrav finns på test av spruta. Cirka 15 000 sprutor har nu testats vilka används på drygt 90 procent av jordbruksarealen.
  3. Antalet biobäddar där sprutan kan fyllas utan risk för spill ökar för varje år och är nu cirka 3 500 stycken.
  4. Kring sex stycken åar har ett intensivt rådgivnings- och åtgärdsarbete gjorts under sju år. Det har lett till andel fynd av växtskyddsmedel med en koncentration över gränsvärdet 0,1 mikrogram per liter har halverats. Trots att odlingen av höstraps ökat under samma tid.
  5. 1 200 kontroller gjordes om hantering av växtskyddsmedel uppfyller vissa lagkrav som samtidigt är tvärvillkor för att få EU-stöd. Vid 50 av 1 200 kontroller upptäcktes överträdelse.
  6. Arealen ekologisk odling fortsätter att minska och är drygt 500 000 hektar.
  7. De senaste 10 åren har antalet biologiska växtskyddsmedel ökat från några få till cirka 40 stycken.
  8. De senaste 15 åren har inte mängden aktiv substans per hektar i veteodling minskat.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp