Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Minskad överutfodring till dikor med mixat foder

Foto: Janne Andersson

Minskad överutfodring till dikor med mixat foder

02 december 2016

Mixat foder bestående av 60 procent ensilage och 40 procent halm gav ett jämnare foderintag och en högre halmkonsumtion jämfört med om fodret utfodrades separat. Det visar nya resultat från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Försöket utfördes på Götala nöt-och lammköttscentrum vid SLU i Skara. Målsättningen var att jämföra mixat foder med separat utfodring av ensilage och halm för att se om det blir några skillnader i kornas konsumtion, vikt och hull under dräktigheten.

Foderkonsumtion

De kor som fick mixat foder åt totalt mer foder än de som fick fodret separat, halmkonsumtionen var mycket större och foderintaget var betydligt jämnare. Vissa av korna i gruppen som fick fodret separat valde ibland att inte äta av halmen.

Underskott gav inga negativa effekter

Mixen hade en hög halminblandning och detta ledde till en underutfodring av både protein och energi under högdräktigheten. De kor som fick separat utfodring överutfodrades med protein de dagar som de fick vallensilage. Trots stora skillnader i foderkonsumtion och näringsinnehåll framkom inga skillnader i vikt eller hull mellan grupperna vid kalvning. Kalvarnas födelsevikt och kornas dräktigheter under nästföljande säsong påverkades inte av försöksleden.

Miljönytta

När mer halm konsumerades minskade överutfodringen av protein, utan att ge några negativa effekter i försöket. När olika grovfoderpartier kan användas på en gård är det lättare att anpassa foderstaten efter kornas behov och det bör också leda till att mer foder kan utnyttjas på rätt sätt och mindre foder går till spillo.

Försöksupplägg

Totalt ingick 23 dikor i försöket, där en grupp fick fri tillgång till mixat foder från försökstart i lågdräktighet till kalvning och den andra gruppen fick fri tillgång till ensilage under fyra dagar och därefter fri tillgång vetehalm under tre dagar under samma tidsperiod som gruppen med mixfoder. Foderkonsumtionen registrerades i automatiska datafoderkrubbor och kornas vikt och hullförändringar följdes och noterades var fjortonde dag.

På gården

På många gårdar med dikor tillämpas en enkel utfodringsstrategi där olika balar med skiftande kvalitet ställs ut och korna förser sig själva. Här är det viktigt att alla kor då kommer åt att äta.

Mixat foder ger en möjlighet att styra fodret och ge alla korna samma blandning. Flera olika partier av vallensilage kan användas samtidigt och korna äter mer av halm eller andra mer svårsmälta foder, som de kanske skulle undvikit om de haft möjlighet att välja. Det förutsätter att kalvningssäsongen är kort, om inte så kanske det krävs flera blandningar.

 

Källa: Dikor Götala- Mixat foder eller separat utfodring av ensilage och halm.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Annika Arnesson och Frida Dahlström. Resultat presenterat på Jordbruksverkets FOU-dagar


Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp