Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Ny studie av fosforläckage från hästgårdar

Foto: Ulf Nylén

Ny studie av fosforläckage från hästgårdar

28 oktober 2016

Överdosera inte hästarna med kraftfoder. Det kostar pengar och ger större läckage av fosfor än nödvändigt från hästarnas hagar. Det är en viktig slutsats i en ny studie från Mälardalens högskola där forskare tittat på ett hästtätt område nära Uppsala.

I Naturreservatet Hågaån som ligger väster om Uppsala har fosforläckage från hästgårdar undersökts av Nadja Andréewitch vid Mälardalens högskola. De få svenska studier som finns av näringsläckage från hästhållning har ofta varit mätningar för enskilda rasthagar. I denna studie som är unik används data från dessa tidigare mätningar för att skala upp för ett helt avrinningsområde. I avrinningsområdet Hågaån som rinner till Mälaren finns det 250 hästar fördelat på 17 stall. Eftersom det kan läcka fosfor från söndertrampade hagar har arealen hagar beräknats och den uppgick till cirka 82 hektar på de 17 gårdarna. Om fördelningen av olika hästar är samma i Hågadalen som i övriga landet skulle de 250 hästarna utgöras av 22 tävlingshästar, 148 fritidshästar och 80 ponnyer.

Mindre kraftfoder gav stor skillnad

Tillförseln av fosfor med träck från de 250 hästarna beräknades med hjälp av Jordbruksverkets schabloner till mellan 1 125 och 1794 kg fosfor per år. I den högre siffran har ingen korrigering gjorts för antalet timmar per dygn som hästarna vistas i hagen och medelvärdet är 1 460 kg fosfor. Och om varje hektar hage läcker 1,1 kg fosfor per år, enligt en tidigare studie, skulle de 82 hektaren läcka cirka 91 kg fosfor per år. Det kan sättas i relation till det beräknade förbättringsbehovet om 180 kg fosfor per år som gäller för just Hågaån.

Enligt denna studie visar ny forskning om behovet av kraftfoder till hästar att ofta kan mindre ges än idag. Om hästarna i Hågadalen bara skulle få grovfoder och mineraler skulle tillförseln av fosfor med träck minska med 442 kg per år, alltså cirka en tredjedel jämfört med idag. På sikt skulle mindre tillförsel av fosfor också medföra lägre faktiskt läckage till Hågaån.

Vad mer kan göras?

I studien framgår att antalet hästar i landet blir fler och fler samtidigt som hästägarnas kunskap om näringsläckage är betydligt mindre än hos lantbrukare. Och även om hästnäringen är liten i jämförelse med lantbruket kan det lokalt vara en stor källa för näringsämnen. Förutom att minska på kraftfodret, som innebär en besparing av pengar för hästägarna, resoneras om andra möjliga åtgärder. Att hårdgöra utfodringsplatser skulle göra det möjligt att samla ihop och köra bort gödsel och foderspill. Att i hästtäta områden införa kav på mockning av hagar med fler än tre hästar per hektar är ett annat möjligt förslag.

 

Källa: Fosforläckage från hästhagar i Hågadalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Åtgärdsförslag till den småskaliga hästhållaren. Nadja Andréewitch, Mälardalens högskola 2016.

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp