Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Ärter eller lupin till växande lamm?

Foto: Carin Clason

Ärter eller lupin till växande lamm?

21 oktober 2016

Ärter till lamm visade sig ge bäst resultat för lågt kolesterol, fria fettsyror och kreatinin i blodet jämfört med enbart lupin som enda proteinfoder eller lupin plus ärter. Jämfört med endast lupin i foderstaten gav ärterna en bättre fettsyrasammansättning i slaktkroppen.

Bildbeskrivning

Ärterna har ett lägre proteininnehåll än lupin men har ett högre innehåll av de viktiga aminosyrorna metionin och lysin. Foto: Carin Clason

Studien utfördes i Italien med målet att djupare utvärdera hur ärter och lupin påverkar produktion och slaktkropp genom att noggrannare studera muskler och blod på främst fettsyrainnehåll. För tillväxt och slaktdata syntes inga skillnader mellan foderstaterna. Gruppen som åt enbart ärter hade ett högre dagligt foderintag, men i slutändan sågs ingen skillnad i fodereffektivitet.

Tjugofyra bagglamm av den italienska rasen ”Gentile di Pugila”, en fårras som används för både ull- och köttproduktion användes i försöket. Tre typer av foderstater användes; endast lupin, ärter+ lupin eller endast ärter som proteinfoder.

Lupin kontra ärter

Lupin ( i försöket vit lupin: Lupinus albus L.) har ett högt protein- och oljeinnehåll. Stärkelseinnehållet är lågt och den vita sötlupinen har ett lågt innehåll av alkaloider som kan ha en negativ påverkan på konsumtion.

Ärterna har ett lägre proteininnehåll än lupin men har ett högre innehåll av de viktiga aminosyrorna metionin och lysin. Även fettinnehållet är lägre än i lupin men innehållet av omättade fettsyror är högre. Stärkelsehalten är betydligt högre i ärter än i lupin.

Skillnaderna i de två proteinfodermedlen gjorde att det var intressant att ha ett försöksled där de bägge ingick.

Inga signifikanta skillnader

Jämförelsen mellan ärter och lupin, använt var för sig eller tillsammans som proteinfoder till växande lamm visade inga signifikanta skillnader beroende på proteinkälla i tillväxt eller slaktkroppssammansättning. Den totala sammanställningen av bloddata visade dock att lamm som fått ärter hade lägre koncentration av kreatinin (vilket visar att proteinet utnyttjas bättre), totalt kolesterol och fria fettsyror. Proteinkällan påverkade inte den fysiska och kemiska karaktären av köttet men påverkade fettsyrasammansättningen. Lammen som fått enbart lupin hade sämre värden för hälsosamma blodfetter till människor än de som fick ärter eller ärter plus lupin. Att utfodra ärter tillsammans med lupin sågs som positivt men forskarna önskar genomföra fler studier för att se hur förhållandet mellan lupin och ärter bör vara i en foderstat.

Ersätta soja för bättre miljöeffekt

Genom att ersätta soja med i detta fall ärter och lupin, som i många fall kan odlas på de italienska gårdarna, ökas hållbarheten på gården och produkterna genom bättre spårbarhet, minskade växthusgasutsläpp och lägre användning av inköpta kvävegödselmedel. I Sverige har det visat sig vara svårt att odla lupin, här är åkerböna ett intressantare proteinfoder att jämföra med ärter.

 

Källa: A.Lestingi,A.M Facciolongo, A.Cuputi Jambrennghi, M.Ragni, F. Toteda. The use of peas and sweet lupin seeds alone or in association for fattening lambs: Effects on performance, blood parameters and meat qualitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Small Ruminant research 143 (2016) 15-23

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp