Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Grund bearbetning gav lika skörd och sparade diesel

Foto: Janne Andersson

Grund bearbetning gav lika skörd

19 oktober 2016

Det var små men viktiga skillnader mellan att plöja grunt och att plöja till vanligt djup. Skörden blev samma eller till och med något högre samtidigt som grundare bearbetning sparade fossil energi i odlingen.

Försöken att utveckla odlingsmetoder för minskad jordbearbetning fortsätter. Det är viktigt för att undersöka hur mycket energi som kan sparas i odlingen, hur påverkas skörden och därmed kolinbindningen och hur kan läckage av näringsämnen påverkas och det finns fler aspekter.

Utanför Ystad och Falkenberg

På två gårdar utanför Ystad och Falkenberg provades fyra olika slags jordbearbetning: plöjningsfri odling, plöjningsfri odling med djup bearbetning, grund plöjning (12-15cm) och konventionell plöjning (20 cm). Jordarten på de båda försöksplatserna dominerades av lättlera men det fanns även mellanlera och sand. På fältet utanför Ystad var det en vanlig skånsk växtföljd med sockerbetor, korn, höstraps och höstvete och utanför Falkenberg vårkorn, höstvete och rågvete men även oljeväxter och majs. Rotutvecklingen studerades och på fältet i Skåne gjordes ett infärgningsexperiment. Vatten med ett färgämne fick infiltrera i markprofilen som sedan undersöktes.

Markens egenskaper ändrar sig

Att bearbeta grunt istället för att plöja som vanligt gör att markens egenskaper ändras. Genomsläppligheten för vatten i plöjda led var högre än i plöjningsfria. Penetrationsmotstånd mättes och ger en bild av hur packad marken är. Och det plöjda ledet visade lägst penetrationsmotstånd. Båda dessa saker stämmer med tidigare mätningar. Och inga större skillnader i rotutveckling kunde ses mellan försöken. Annars är det vanligt att jordar med högre penetrationsmotstånd uppvisar sämre rotutveckling för att rötterna helt enkelt får det svårare. Till sist visade inte heller infärgningsexperimentet större skillnad mellan de olika sätten att bearbeta jorden. En hypotes var att plöjningsfri odling skulle ge större kontinuitet av makroporer som rotkanaler och maskgångar vilket kan leda till ökad risk för att växtskyddsmedel når djupt ner i markprofilen men så var alltså inte fallet.

Gav högre skörd och sparade diesel

I genomsnitt för svenska försök har odling med grund bearbetning gett två procent lägre skörd jämfört med att plöja. Men i detta försök var skörden samma eller till och med något högre. Det får forskarna att skriva att denna typ av odling kan bedrivas framgångsrikt på sådana här jordar i Skåne och Halland. Djup bearbetning som provades i det plöjningsfria ledet gav inte högre skörd vilket också beskrivs som ett viktigt resultat. Att undvika bearbetning med exempelvis kraftiga styvpinnekultivatorer som blivit vanligare kan ge stor kostnadsbesparing.

 

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp