Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Så kan växter skydda mot erosion

Gräsvegetation som rörflen kan användas som erossionsskydd. Foto: Cecilia Wahlberg

Så kan växter skydda mot erosion

14 oktober 2016

Erosion längs vattendrag väntas öka i framtiden med klimatförändringar och ökad nederbörd. Hur växter kan användas för att minska erosion i vattendrag är något som står i fokus för en ny rapport från Statens geotekniska institut (SGI).

I en förstudie har Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Trafikverket (TrV) och Naturvårdsverket (NV) undersökt så kallade naturanpassade erosionsskydd. Den här typen av skydd motverkar erosion och byggs i samklang med naturen för att vara gynnsamma för miljön. Skydden kan bestå av växter eller en kombination av hårda skydd och växter.

Stenskoning börjar ifrågasättas

Erosionsskydd delas in i mjuka, hårda eller kombinerad typ. Ofta har erosionsskydd i vattendrag bestått av hårda erosionsskydd, till exempel stenskoning där sprängsten eller betongelement används. Den här typen av åtgärder börjar nu ifrågasättas, bland annat eftersom de innebär stor påverkan på naturen och ofta leder till att problemet flyttas till en annan plats, enligt rapporten.

Mjuka erosionsskydd består av växter

Mjuka erosionsskydd å andra sidan består av växter, till exempel gräs-, busk- och trädvegetation, kokosmattor och geotextil med vegetation eller dött växtmaterial. Kombinerade erosionsskydd kan bestå av stenskoning med vegetation, död ved eller block i vattendraget för att minska vattenhastigheten.

Intresset ökar i Sverige

En slutsats i rapporten är att naturanpassade erosionsskydd idag används i liten omfattning längs svenska vattendrag men att intresset nu ökar. Andra länder har kommit längre, exempelvis Tyskland. I floden Rhen testas nu hållfasthet och beständighet hos naturanpassade erosionsskydd. I Sverige planeras tester i bland annat Umeälven och längs Furusundsleden i Stockholms skärgård.

Använd växter som finns naturligt

Rådet i rapporten är att i så hög utsträckning som möjligt använda växter som finns naturligt i omgivningen. Både rötter och ovanjordiska växtdelar kan motverka erosionen. Örter och gräs binder oftast jord ner till 30-40 centimeters djup och passar på platser med måttlig erosion, låga vattenhastigheter och flack strandbrink. Buskar och träd kan ofta nå ner till 3 meters djup.

Rörflen och al ger bra erosionsskydd

Exempel på växter som skyddar bra mot erosion är rörflen och al. Enligt rapporten ger rörflen ett exceptionellt bra erosionsskydd. Alens rötter bildar ett pålverk som kan stoppa erosion i sidled. Krav som bör ställas på växten är att rötterna växer snabbt och att den är tålig mot vatten, slitage och konkurrens.

Rapporten går bland annat igenom hur olika typer av vattendrag fungerar med avseende på erosion, vad som skapar erosion, olika typer av erosionsskydd och val av erosionsskydd. Här presenteras också bilagor med en översikt över fältförsök med naturanpassade erosionsskydd i Tyskland och Sverige.

 

Läs mer i rapporten: Naturanpassade erosionsskydd i vattendrag. En förstudielänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Statens geotekniska institut, SGI Publikation 28, Linköping 2016 av Per Danielsson, Johan Kling, Bengt Rydell och Ramona Kiilsgaard.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp