Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Kolhydratkälla påverkar hur fodret bryts ner

Foto: Carin Clason

Kolhydratkälla påverkar hur fodret bryts ner

07 oktober 2016

Ett tidigt skördat gräsensilage gav bättre fodereffektivitet och bättre fibersmältbarhet än senare skördat ensilage med tillskott av korn. Kväveutnyttjandet påverkades inte och endast små skillnader syntes i metanproduktionen, visar nya försök.

Vid Nordic Feed Science Conference i Uppsala redovisades ett försök med kor där senare skördat ensilage kompletterat med pressat korn gradvis ersattes med ett tidigare skördat gränsensilage som ingick med 0, 33, 67 och slutligen 100 procent i försöksleden.

Målet var att förklara fodersmältningens effektivitet och hur olika kolhydrater näringsmässigt utnyttjas genom att ersätta snabbt nedbrytbara kolhydrater (stärkelse) med grovfoderfiber av hög smältbarhet till mjölkande kor. En hög smältbarhet innebär att korna kan tillgodoräkna sig mer av fodret.

Inga större skillnader i metanproduktion

Inga skillnader syntes på mjölkavkastningen men ökade mängder av tidigt skördat gräsensilage minskade det totala foderintaget och gav en högre fodereffektivitet (kg ECM/kg torrsubstans), dessutom ökade vom- och tarmsmältbarheten av NDF. Detta kan förklaras med fibrernas karaktär och en negativ effekt av högre stärkelsemängd i foderstaterna med ökad andel senare skördat ensilage. Propionatnivån i vommen påverkades inte av de olika foderstaterna. Forskarna såg heller inga större skillnader i metanproduktion.

 

Källa: E.H.Cabezas-Garcia,S.J. Krizan, K.J. Shingfield & P. Huhtanen. The effect of dietary carbohydrate source on ruminal digestion and nutrient utilization in lactating dairy cows.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Uppsala 2016, 7th Nordic Feed Science Conferens.

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp