Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Lokalt vattenengagemang i Norge

Foto: Urban Wigert

Lokalt vattenengagemang i Norge

21 september 2016

Kring det norska vattendraget Glomma har fyra kommunerna gått ”all in” för att skapa äkta delaktighet i arbetet med EU:s vattendirektiv. 40 lokala grupper med lantbrukare har bildats. De får råd av rådgivare, går längs sina vattendrag för att hitta bästa plats för åtgärder och de besöker andra gårdar och umgås.

Norge är inte med i EU men genomför ändå mycket av det som EU gör på miljöområdet bland annat ramdirektivet för vatten. EU har tagit fram en guide för hur allmänheten kan fås att delta i arbetet för renare vatten. Där skiljer man på de tre nivåerna: information, rådgivning/lyssnande och delaktighet. I vägledningen skriver en expertgrupp att ”ett aktivt deltagande av alla som berörs och påverkar vattnet bidrar till att vattendirektivets mål nås”. I Sverige har vattendirektivsarbetet hittills haft tonvikt på den lägsta graden av delaktighet som benämns information. Den dialog som finns sker i huvudsak i de så kallade vattenråden. De är dock mycket stora och baseras på SMHI:s huvudavrinningsområden som mynnar i havet. De är cirka 100 till antalet och det är svårt att skapa en ”vattnet i min hembygd”-känsla i så stora områden.

40 lantbrukargrupper kring Glomma

‒ Ett studiebesök som svenska vattenråd gjort i Norge visar att de valt ett betydligt mer lokalt vattenvårdsarbete än i Sverige. Kommunerna har inte heller bara rollen att vara tillsynsmyndighet utan samordnar och uppmuntrar till åtgärder och engagemang. En av de lokala vattensamordnarna heter Finn Helge Grimsrud och arbetar för fyra norska kommuner som gått samman om att bekosta hans arbete för avrinningsområdet Glomma.

Ni verkar ha lagt tonvikt vid att ha ett lokalt arbete och lokalt engagemang, varför är det så viktigt?

­‒ Vi har valt att motivera bönder genom att använda lokala rådgivare som lantbrukarna känner. Rådgivarna tillhör lantbrukarnas egen rådgivningsorganisation, Norsk landbruksrådgivning, och är de som lantbrukarna känner förtroende för. I Norge har vi på samma sätt som i Sverige bidrag till olika miljöåtgärder. Genom att arbeta lokalt, är målet att genomföra de mest effektiva åtgärderna och åtgärder som är anpassade till gården. Mottot är ”rätt åtgärd på rätt plats”, säger Finn Helge Grimsrud.

Hur många lokala grupper har ni i de fyra kommunerna och vad gör ni?

‒ Vi har organiserat 40 grupper av jordbrukare som leds av rådgivare. Det här gör vi i grupperna:

  • Gruppen tar en promenad på en gård och tittar på aktuella problemställningar.
  • Promenaden tas vanligtvis längs en bäck/älv och man tittar på dikesutlopp, kantvegetation, behov av gräsbevuxna skyddszoner längs vattendrag med mera.
  • Går igenom olika miljöåtgärder.
  • Frågor och diskussion.
  • Pizza och trevligt prat (maten är sponsrad).

Kan du, med hjälp av din erfarenhet, ge något tips om hur man får folk att bli intresserade av den lokala vattenkvaliteten och av EU.s ramdirektiv för vatten?

‒ Vi har hållit på länge. Arbetet med att minska tillförseln av näringsämnen (främst fosfor) till vattendraget började omkring 1995. Vi hade sedan några år betydande algtillväxt i våra sjöar i området. Alla kommuner införde lokala regler för att städa upp enskilda avlopp under 2007 och då blev det samtidigt fokus på denna fråga. Vi har mycket god kunskap om vattendraget och vet vad som behöver åtgärdas för att vattenkvaliteten ska bli tillfredsställande. Myndigheterna har anslagit pengar till rådgivning som vi använder lokalt, avslutar Finn Helge Grimsrud.

 

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp