Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

IPM på gång bland norska spannmålsodlare

Foto: Mårten Svensson

IPM på gång bland norska spannmålsodlare

09 september 2016

Att odla i växtföljd och att odla resistenta spannmålssorter var de vanligaste förebyggande åtgärderna bland drygt 400 tillfrågade norska spannmålsodlare. Ogräsharvning och fläcksprutning var ovanligare. Och den största informationskällan var produktkataloger från växtskyddssäljare, visar en norsk studie.

Inför arbetet med att införa EU:s direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel (IPM) svarade 420 norska spannmålsodlare på frågor om hur de använder växtskyddsmedel. Svaren kan vara en bra grund inför framtida liknande frågor om hur det går med att använda mer förebyggande och mindre kemiska metoder. Det genomsnittliga antalet behandlingar med kemiska bekämpningsmedel för det vanligaste norska sädesslaget vårkorn var mellan 0,3 och 0,98. Av de tillfrågade lantbrukarna använder 20 procent ofta eller alltid ett webverktyg för att bedöma nödvändigheten av att bekämpa skadegörare medan 40 procent aldrig gör det. Den viktigaste källan för information om växtskyddsmedel var försäljarnas information om sina produkter följt av andra lantbrukare och facktidskrifter.

Delar av IPM självklara

Att använda sig av en växtföljd, så resistenta sorter och att behovsanpassa bekämpningen är åtgärder som många gjort under lång tid och ser som självklara men som också är bra IPM åtgärder. När det gäller fläcksprutning menar många av lantbrukarna att det är opraktiskt och att harva bort ogräs istället för kemisk bekämpning menar många är arbetskrävande och sänker skörden.

Produktion mot miljö

I Norge finns politiska mål om att öka matproduktionen. Det finns också politiska mål om att minska läckage av näringsämnen och av växtskyddsmedel. Därför ombads lantbrukarna att försöka prioritera mellan dessa ibland motstridiga mål. 45 procent, alltså färre än hälften tyckte att det är viktigare att öka stråsädesodlingen än att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel. 23 procent håller inte med. För växtnäringsläckage säger 30 procent att det är viktigare att öka stråsädesodlingen än att minska läckaget medan 38 procent inte håller med. Det verkar alltså som att norska spannmålsodlare tycker att det är viktigare att minska övergödningen än användningen av växtskyddsmedel.

60 procent av de tillfrågade lantbrukarna säger att de tagit emot ekonomisk miljöersättning av staten för att låta bli att jordbearbeta åkern på hösten. Det minskar jorderosion och fosforförluster under vintern men lantbrukarna svarar också att det har gjort att de använder mer bekämpningsmedel eftersom en jordbearbetning bekämpar ogräs.

För att kunna minska användningen av kemiska bekämpningsmedel tycker de att rådgivning är det viktigaste styrmedlet för att få åtgärder gjorda. Men de efterlyser också bättre metoder som exempelvis bättre ogräsharvar.

 

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp