Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Effektiv gödsling i frilandsodling av grönsaker

Foto: Sofie Logardt

Effektiv gödsling i frilandsodling av grönsaker

02 september 2016

Innovativa metoder som minskar näringsförluster i frilandsodlade grönsaker står i fokus för en ny rapport från EIP-Agri (europeiska innovationspartnerskapet för jordbruksproduktivitet och hållbarhet).

Rapporten är slutresultatet från möten i fokusgrupper där 20 experter från hela Europa deltagit. Experterna diskuterade olika innovativa metoder för att minska näringsförluster i frilandsodlade grönsaker. De undersökte också i vilken utsträckning metoderna tillämpas i praktisk odling idag och vilka hinder som står i vägen för en ökad tillämpning i framtiden. I rapporten ges även en översikt över avslutade och pågående europeiska och nationella projekt inom hantering av växtnäring.

Prioriterade metoder

Experterna prioriterade tre metoder som de anser skulle ha den snabbaste positiva inverkan på miljön samtidigt som skörd och kvalitet bibehålls. Metoderna är

  1. gödslingsplanering
  2. bevattningsstyrning med hjälp av fuktsensorer
  3. jordprover för att bestämma kvävebehovet.

Metoderna tillämpas i varierande grad runt om i Europa. Gödslingsplanering är ganska vanligt och förekommer på mer än 20 procent av gårdarna. Jordprover för att bestämma kvävebehovet tillämpas på 2-20 procent av gårdarna, medan bevattning med fuktsensorer är mer ovanligt och tillämpas på mindre än 2 procent av gårdarna.

Kostnader och kunskapsluckor bromsar

Kostnader och kunskapsluckor bland både forskare och odlare är flaskhalsar som ofta bromsar tillämpningen av innovativa metoder, enligt rapporten. De huvudsakliga rekommendationerna i slutrapporten är att:

  • Involvera odlare och rådgivare redan från början när en ny metod utvecklas.
  • Utveckla innovativa metoder utifrån sund vetenskap, med tanke på hur de ska tillämpas i praktiken och utifrån odlarnas egna idéer.
  • Hålla det kort och enkelt både när det gäller system och kommunikation.
  • Återkoppla och kommunicera ständigt med odlare och rådgivare sedan en nyutvecklad metod börjat användas.
  • Formulera tydliga budskap med ”odlarnas egna ord” och förklara vilka principer som ligger bakom en metod för att underlätta att den används korrekt.
  • Samla in data kring upptag och bortförsel av kväve och fosfor samt grödans vattenbehov. Dela tillgängliga data mellan regioner, forskargrupper och rådgivarorganisationer.
  • Skapa integrerade lösningar för att underlätta tillämpning av ett systemtänkande. Till exempel genom att ha experter med olika kompetens inom en rådgivargrupp.

Mer kunskap i minirapporter

För den som vill fördjupa sig ytterligare finns även 8 minirapporter som går djupare in på frågor som bland annat kostnader och vinster, kunskapsutbyte mellan odlare, rådgivare, forskare och andra aktörer samt behovet av ett systemtänkande.

 

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp