Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Kor är individer även i metanproduktion

Foto: Carin Clason

Kor är individer även i metanproduktion

19 augusti 2016

Kors individuella skillnader i metanproduktion är större än effekten av foder. Det konstaterar Rebecka Danielsson i sin doktorsavhandling vid SLU. Avhandlingen visar att en ökad andel grovfoder i foderstaten inte ger någon signifikant effekt på metanproduktionen eller på de vommikrober som producerar metan. Grovfodret behöver dock ha en hög kvalitet.

En teori har varit att en ökad grovfoderandel i foderstaten ger mer metanproduktion. Detta visade sig inte stämma i den studie som testade grovfoder/kraftfoder i proportionerna 50/50 respektive 90/10. Resultaten visade att varken metanproduktion eller antalet mikrober som producerar metan skilde sig mellan de olika foderstaterna. Den individuella kon visade sig ha större påverkan på metanproduktionen än foderstaten. Resultaten visade också att vomfloran skilde sig mellan de olika korna. Ytterligare en studie gjordes med att mer ingående analys av kornas vomflora. Den studien visade att det inte fanns några skillnader i foderutnyttjande eller mjölkproduktion mellan kor med hög eller låg metanproduktion.

Utvärdering av fodertillsatser

Fodertillsatserna glycerol och extrakt av cashewnötskal testades i ett laboratoriesystem. Hypotesen var att bägge tillsatserna skulle minska metanproduktionen. Det visade sig att cashewnötskalen minskade metanproduktionen med 18 procent och hade en stor påverkan på mikrobfloran medan glycerolen ökade metanproduktionen med 12 procent. Det konstaterades att dessa och andra tester i laboratoriesystem även måste prövas på det verkliga djuret.

Utvärdering av laboratoriemätning

Mätvärden från försök på djur med olika foderstater jämfördes med laboratoriemätningar. Fyrtionio olika foderstater utvärderades med hänsyn till kraftfoderandel, utfodringsnivå, kolhydrat-, fett- och proteinsammansättning med mera. Metanvärdena stämde väl överens mellan in laboratorietester och tester på vekliga djur med undantag för nivån på kraftfoder. Mätningarna på djuren kan användas som en första screening av foderstater.

Stor utmaning

Att minska metanproduktionen från idisslarnas fodersmältning är en stor utmaning för att minska jordbrukets klimatpåverkan. Det övergripande målet med avhandlingen var att undersöka/uppskatta olika faktorer som har en möjlighet att minska metanproduktionen hos mjölkkor som till exempel foder, fodertillsatser och vomflora.

Många studier har tidigare gjorts med olika fodertillsatser som ökat fettinnehåll och tanniner eller vaccination för att minska de vommikrober som bildar metan. I praktiken är det viktigt att de olika metoderna inte medför extra kostnader, att de ger långsiktig effekt och att de inte minskar mjölk- och köttproduktionen då det i slutändan är klimatpåverkan per kilo mjölk eller kilo kött som ger resultat.

På grund av den individuella variationen av metanproduktion borde det kunna vara möjligt att välja ut kor som ger lägre metanproduktion. Det behövs fortfarande mer kunskap om vad som egentligen sker i vommen för att ge ett bättre underlag om vad som kan göras för att minska metanproduktionen, fortfarande är endast en liten del av mikrofloran kartlagd. Särskilt värdefull blir avhandlingen då den bygger på nordiska foderstater.

 

Källa: Danielsson, R. (2016) Methane Production in Dairy Cows, Impact of Feed and Rumen Microbiotalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Doktorsavhandling. Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet.

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp