Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Tillsats i flytgödsel minskade lustgasavgång betydligt

Foto: Mårten Svensson

Tillsats i flytgödsel minskade lustgasavgång betydligt

15 juli 2016

Dicyandiamid, DCD är ett ämne som används bland annat som vattenreningskemikalie och vid tillverkning av läkemedel. När det tillsattes till flytgödsel från kor före spridning minskade lustgasavgången från marken efter spridning med hela 60 - 76 procent.

Att olika så kallade nitrifikationsinhibitorer hämmar just bildandet av nitrat i marken och därmed kväveutlakningen är inget nytt. Under 1980-talet gjordes svenska försök som visade minskad kväveutlakning. På den tiden före klimatfrågans inträde uppmärksammades inte läckage av lustgas från mark på samma sätt som idag. Men på senare år har forskare både i och utanför Europa gjort försök som syftar till att ta reda på om och hur mycket nitrifikationsinhibitorer kan minska läckage av den starka klimatgasen lustgas.

Flytgödsel med och utan DCD

Det finns olika nitrifikationsinhibitorer men en av de vanligaste är dicyandiamid (DCD). Ämnet har stor användning i världen för ändamål som vattenreningskemikalie och för tillverkning av läkemedel och är inte framtaget för bara odlingsändamål. Forskare på Nya Zeeland har gjort ett försök där de spridit färsk och lagrad flytgödsel från kor till vall bestående av rajgräs och vitklöver. De båda gödselslagen spreds med en giva av 100 kilo kväve per hektar och gödsel spreds under tre olika årstider i försöket för att undersöka årstidens betydelse. I försöket spreds obehandlad flytgödsel och gödsel där en mängd DCD motsvarande 10 kilo per hektar tillsatts.

Lustgasavgången från marken ökade som väntat när flytgödsel från korna spreds. Och likaså var det som vanligt vid lustgasmätningar stor variation i avgång mellan mättillfällen. Avgången av lustgas var 0,01 – 1,87 procent av den tillförda mängden kväve med gödseln.

60-76 procent mindre lustgas

Från den färska utspridda gödseln minskade lustgasavgången med 69–76 procent och från den lagrade flytgödseln med 60-70 procent när DCD tillsattes. För sommarspridningen visade sig DCD har lägre effekt på lustgasavgången och det förklarar forskarna med att halveringstiden blir kortare vid högre temperaturer och andra försök har visat bättre verkan vid jordtemperaturer under 20 grader. Även i andra studier från exempelvis Skottland där de provat olika nitrifikationsinhibitorer har de i samma försök visat att både lustgasavgång och nitratkväveutlakning minskat betydligt.

Källa: Nitrous oxide emissions from dairy farm effluent applied to a New Zealand pasture soil. J. Li, J. Luo, Y. Shi, S. Lindsey, D. Houlbrooke and S. Ledgard. Soil Use and Management. Volume 31, Issue 2, länk till annan webbplatspages 279–289, June 2015. 

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp