Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Fullskaletest med surgörning minskade både ammoniak och metan

Foto: Janne Andersson

Fullskaletest med surgörning minskade både ammoniak och metan

24 maj 2016

I vad som påstås vara världens första fullskaltest i stall av surgörning av gödsel minskade både ammoniak- och metanavgång betydligt, enligt en ny dansk rapport. Mätningar gjordes av ammoniak, metan och lustgas under tre hela omgångar av slaktgrisar.

Att surgörning av flytgödsel kan minska ammoniakavgången är känt men flera faktorer påverkar effekten som kan variera mycket. Danska forskare har gjort vad de kallar världen första fullskalestudie i ett stall där de studerat surgörning under tre hela omgångar för slaktgrisar under tre årstider.

Försöket pågick från februari 2012 till september 2013. Grisar hölls i boxar som var inneslutna i ett rum där varje rum hade separat till- och frånluft för att kunna göra mätningar och med egen gödseluppsamling. I var och en av de tre omgångarna surgjordes gödsel i två sektioner av grisar och varje sektion bestod av två boxar med 15 eller 16 grisar i varje box. Två sektioner med sammanlagt fyra boxar var obehandlade. Grisarna växte från cirka 32 till 110 kg under omgången. Gödseln surgjordes i en 14 m3 tank utomhus där ph sänktes till 5,5. Ammoniak mättes i frånluften och i bara våromgången av slaktgrisar mättes dessutom metan och lustgas.

Sur gödsel läckte mindre ammoniak

I den surgjorda gödseln var pH 1 – 1,5 enhet lägre. Den sammanlagda avgången av ammoniak var 66, 44 och 71 procent lägre i de tre omgångarna med surgjord gödsel jämfört med för referensgrisarna med obehandlad gödsel. I sommaromgången var dock avgången av ammoniak inte lägre för behandlad gödsel under halva tiden för att avgången var oväntat hög från den surgjorda gödseln. Forskarna tror att det beror på högre temperatur och ökad ventilation under sommaren.

Någon kan undra om inte åkermarken försuras fortare om sur gödsel sprids? Forskarna menar att på de flesta jordar är ”extraförsurningen” av detta liten jämfört med odlingens vanliga försurande processer och motverkas genom att sköta kalkningen på vanligt sätt.

Även metan minskade

Den dagliga avgången av metan var 2,2 och 4,4 gram metan per gris och dag för surgjord respektive obehandlad gödsel, alltså en halvering. Metan kan komma både från grisens matsmältning men också nedbrytning av gödseln i stallet. FN:s klimatpanel använder schablonsiffror på metan från grisens matsmältning på 4,1 gram per gris och dag. De danska forskarna jämför sina metansiffror med försök i andra länder och i litteraturen finns ett spann på 3 till 32 gram metan per gris och dag. Det var alltså förhållandevis låga metansutsläpp per gris i denna studie varför de tycker att slutsatser om surgörningens verkan på just metanet ska dras med försiktighet. I en annan nyligen gjord dansk studie minskade metanavgången från lagring i gödselbehållren med över 90 procent efter surgörning. Avgången lustgas minskade med cirka 20 procent vid surgörning i denna studie.

 

Källa: Ammonia abatement by slurry acidification: A pilot-scale study of three finishing pig production periodslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Petersen, Søren O.; Hutchings, Nicholas J.; Hafner, Sasha D.; Sommer, Sven G.; Hjorth, Maibritt; Jonassen, Kristoffer E.N. Journal Agriculture, Ecosystems & Environment. Volume 216 – Jan 15, 2016.

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp