Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Internationellt projekt ska minska läckaget till Östersjön

Under en workshop besökte deltagarna i Nutrinflow Lettlands enda våtmark. Förhoppningen är att projektet ska leda till fler våtmarker. Foto: Sigita Silvjane

Internationellt projekt ska minska läckaget till Östersjön

13 maj 2016

Minskat läckage av fosfor och kväve till Östersjön genom innovativ vattenförvaltning är målet för EU-projektet Nutrinflow där aktörer från Sverige, Finland och Lettland deltar.

Workshops, innovationstävlingar och lokalt engagemang är några verktyg som ska användas i projektet för att hitta nya lösningar och sprida kunskap.
– Tre länder deltar och vi kommer att träffas och utbyta kunskap, säger Per Lindmark, projektledare på länsstyrelsen i Östergötland, som är en av de deltagande aktörerna från Sverige, tillsammans med JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik och Norrköpings stad.

Enkla lösningar

I går träffades deltagarna i Jelgava i Lettland för att se hur man där arbetar med åtgärder.
– Exempelvis har man arbetat med enkla lösningar där man dämmer upp vattendrag med sten eller trä så att en liten bassäng bildas där material sedimenterar och näringsämnen stannar.
Strukturerna fångar inte så stora mängder kväve och fosfor, men å andra sidan är det väldigt enkla lösningar som alla har möjlighet att göra, säger Per Lindmark.
Deltagarna besökte även en våtmark.
– Det var en fin våtmark, men mest intressant var att det var Lettlands enda anlagda våtmark, säger Per Lindmark, som nu hoppas att projektet ska bidra till att Lettland kan arbeta mer med den här typen av lösningar framöver.

Dränering viktig fråga

Dränering är en av frågorna som står i fokus för projektet. Dåligt dränerade fält innebär inte bara lägre skördar utan kan även orsaka växtnäringsläckage eftersom den naturliga reningen av kväve och fosfor inte fungerar lika bra. Många dräneringssystem i Sverige, Finland och Lettland är gamla och behöver renoveras.
– Vi vill ta fram en palett av lösningar, säger Per Lindmark.
Det kan handla om miljöanpassad utformning av dikning och täckdikning, tvåstegsdiken, dikesrensning, våtmarker och skyddszoner.

Fosfor i fokus

Projektet inriktar sig på fyra pilotområden varav två i Lettland, ett i södra Finland och ett i Sverige. Tanken är att markägare och andra ska diskutera fram åtgärder som senare genomförs.
– I Lettland ligger fokus på kväve medan i Sverige och Finland fokuserar vi mer på fosfor, förklarar Per Lindmark.

Det svenska pilotområdet ligger på Vikbolandet i Norrköpings kommun.
– Fosforproblematiken är förhärskande på Vikbolandet. Vi håller på och kartlägger hur problemet ser ut och ska sedan ta fram förslag på åtgärder och hjälpa markägare med projektering, säger Per Lindmark.
Sedan får markägarna söka pengar från landsbygdsprogrammet för att genomföra åtgärderna.

Projektet Nutrinflow pågår mellan 2015-2018 och finansieras med 1,4 miljoner euro av European Regional Development Fund och ingår i EU-programmet Interreg Central Baltic. Projektet leds av ProAgria i Finland. Från Finland deltar även Lovisa stad och Nylands Svenska Lantbrukssällskap. Från Lettland deltar Zemgale Planning Region, Union Farmers’ Parliament, Latvia University of Agriculture och Jelgava Local Municipality.
Länsstyrelsen I Östergötland har också nationellt stöd från Havs- och vattenmyndighetens havsmiljöanslag och av WWF.

Läs mer:

Läs mer om projektet på JTI:s hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektet går även att följa på Facebook: www.facebook.com/nutrinflowlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp