Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Aluminium i kornas drivgång halverade fosforläckaget

Foto: Janne Andersson

Aluminium i kornas drivgång halverade fosforläckaget

29 april 2016

Att ta en vattenkanna och vattna med aluminiumsulfat i kornas drivgång mellan stall och bete band fosforn från kornas gödsel och minskade läckaget av löst fosfor i avrinnande vatten i ett försök på Nya Zeeland.

Hästhagar och rasthagar där många nötkreatur vistas så marken blir söndertrampad har blivit mer uppmärksammade ur vattenvårdssynpunkt på senare år. Också på andra sidan jordklotet i Nya Zeeland där det finns många kor kan fosforläckage från drivgångar vara ett problem. Därför gjorde forskare försök med att sprida ut aluminiumsulfat för att binda fosfor. Att sprida ut aluminium behöver inte vara kontroversiellt då det är en av jordskorpans vanligaste metaller och aluminium används vid vattenrening.

Vatten från drivgången samlades upp

Försöket gjordes på en gård där korna gick två gånger per dag i en drivgång in till ladugården för att mjölkas och sedan ut på bete igen. Det regnar i medeltal 900-1150 mm per år på den aktuella platsen. Det är lite mer än i Sverige men ungefär jämförbart med västra Sverige. I den sex meter breda gången anlades 15 försöksytor (fem upprepningar) som vardera var cirka 8 m2. I dem grävdes rör ned för att samla upp vatten för provtagning. Installationen gjorde i april ett år och läts sedan sätta sig till januari då provtagning började. I mitten av februari applicerades en mängd aluminiumsulfat motsvarande 0, 25 respektive 50 kg per hektar. Det gjordes med en vattenkanna där det var löst i vatten. När det regnade mättes mängden avrinnande vatten och vattenprov togs på främst fosforinnehåll.

Halverat läckage

Vid det första tillfället med avrinning minskade mängden löst fosfor i det avrinnande vattnet från 540 till 260 gram per hektar där 25 kg aluminiumsulfat spridits. Och där 50 kg spreds minskade det till 180 gram per hektar. Försöket pågick i cirka 4 månader till mitten av maj. Under den perioden regnade det 194 mm och det ledde till sammanlagt sju tillfällen då avrinning skedde och vatten kunde samlas upp. Säkerställd minskning av fosforläckaget skedde vid fyra av dessa avrinningstillfällen och som helhet under hela mätperioden var det alltså en tydlig minskning.

Andra forskare har gjort försök med att sprida aluminium direkt på kornas betesmark. Det gav också tydlig minskning av läckaget av löst fosfor. Forskarna bakom drivgångsstudien menar dock att det är betydligt kostnadseffektivare att bara behandla riskplatser som drivgångar istället för att smeta ut det över stora ytor.


Källa:

The use of alum to decrease phosphorus loss from dairy farm laneways in southern New Zealandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Smith, L. C.; McDowell, R. W.; Goss, Michael . Soil Use and Management , Volume 32 (1) – Mar 1, 2016


 

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp