Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Greppa Näringen Fosforkampanj

Foto: Våtmarker renar vattnet från fosfor och gynnar den biologiska mångfalden. Foto: Henrik Andersson

Satsning ska minska fosforläckage från lantbruket

26 april 2016

Nu satsar Greppa Näringen på att minska fosforläckaget från lantbruket. Fosforläckage kan orsaka övergödning av sjöar och vattendrag, vilket innebär att produktionen av alger och växter ökar. Greppa Näringen ska erbjuda kostnadsfri rådgivning till lantbrukare om kostnadseffektiva åtgärder där de gör mest nytta.

Forskning har visat att växtnäringsläckaget minskar i områden där lantbrukare har fått rådgivning från Greppa Näringen. Genom att satsa extra på rådgivning om fosfor och prioritera områden där vattnet inte uppfyller miljökvalitetsnormerna eller når god status för övergödning ska vi tillsammans minska fosforförlusterna ännu mer. Antalet gårdsbesök med rådgivning om åtgärder som kan minska fosforläckaget ska öka och förhoppningsvis leda till att fler genomför åtgärder ute på gårdarna.

- Lantbrukaren vet ofta bäst själv var på gården åtgärder kan ge resultat och det måste vi utnyttja. Vi arbetar för att minska fosforförlusterna från lantbruket ännu mer framöver till nytta för både lantbrukets ekonomi och för miljön, säger Helena Jonsson, förbundsordförande för Lantbrukarnas Riksförbund.

- Greppa Näringen har visat att rådgivning följd av frivilliga insatser är en framgångsrik väg att gå som komplement till föreskrifter. Vi ser att det är en framgångsfaktor att vi som myndighet samarbetar med LRF, länsstyrelserna och rådgivningsföretagen i den här satsningen och att vi tillsammans kan nå goda resultat, säger Leif Denneberg, generaldirektör på Jordbruksverket.

Kommande aktiviteter

Greppa Näringens fosforkampanj kommer att pågå under 2016 och 2017. Många olika aktiviteter, förutom rådgivning, kommer att genomföras för att öka kunskapen om fosfor och stimulera till åtgärder. Goda exempel ska spridas genom att:

  • demonstrera åtgärder på gårdar i hela landet
  • visa på praktiska tips och ekonomiska kalkyler om åtgärder mot fosforförluster
  • möta lantbrukare på lantbruksmässor
  • erbjuda kurser för både lantbrukare och rådgivare

För att uppnå målen

Greppa Näringen storsatsar på fosforfrågan med anledning av de förslag till åtgärdsprogram som Vattenmyndigheterna tagit fram för att nå de mål som finns för Sverige i EU:s vattendirektiv. Ökad rådgivning och frivilliga åtgärder ska, i kombination med andra styrmedel, minska fosforförlusterna till vattendragen.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Lantbrukarnas Riksförbund, Jordbruksverket och länsstyrelserna och är en viktig del av det svenska landsbygdsprogrammet.

Läs mer om fosforkampanjen på Greppa Näringens webbplats: greppa.nu/fosforkampanj

 

För mer information kontakta:

Johan Malgeryd, kampanjledare för fosforkampanjen, 036-15 85 12, 070-201 95 59, johan.malgeryd@jordbruksverket.se

Stina Olofsson, projektledare Greppa Näringen, 070-595 52 31, stina.olofsson@jordbruksverket.se

Sara Stjernholm, kommunikationsansvarig Greppa Näringen, 08-787 51 49, sara.stjernholm@lrf.se

Kontakta oss gärna om du vill ha pressbilder och hitta en lantbrukare eller rådgivare att kontakta nära dig.

Relaterade nyheter

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp